Frøya nyheter

23.08.2019 °C m/s
Annonser
Johan G Foss 560 373 100

Viser frem skjulte skatter

Ny forskning gir mer kunnskap om Frøyas mange kulturskatter. Derfor skal Johan G. Foss og Folkeakademiet Frøya få de skjulte skattene frem i lyset.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Pressemelding:

Folkeakademiet Frøya skal vise frem kulturskatter som er lite kjent for frøyværinger flest. Lørdag 16. februar vil Johan G. Foss holde et foredrag om gammel kirkekunst på Frøya bibliotek. Her vil mye ny kunnskap komme frem. 


Mye er bevart

Det er bevart overraskende mye gammel kirkekunst fra Frøya. I Vitenskapsmuseet i Trondheim finnes flere kirkekunst-gjenstander fra Frøya som går helt tilbake til mellomalderen. En av dem, et krusifiks, er det laga en kopi av, som nå henger bak alteret i Sletta kirke.

I tillegg til dette krusifikset har Vitenskapsmuseet tre helgenskulpturer fra Frøya, skåret i tre. Det er to St. Olavs-skulpturer og en gruppeskulptur av typen «Anna sjøl tredje». 

Den framstiller Maria, Jesusbarnet og Marias mor, Anna – og her er det sistnevnte som er hovedpersonen!

I tillegg er det bevart en alterkalk fra mellomalderen. Den har vært i bruk i flere av kirkene på Frøya, i siste runde i Hallaren kirke. Det mest interessante med denne kalken er de seks bildefelta den har på stetten.


Artikkelen fortsetter under bildene:

- En glede 

Alle disse gjenstandene går tilbake til katolsk tid, altså til før reformasjonen i 1537. Dette er svært interessante gjenstander, men de har vært lite framme i lyset. De siste åra er denne kirkekunsten blitt studert mer inngående, og mye ny kunnskap er kommet fram. 

– Det er en glede å kunne trekke fram disse kulturskattene og formidle kunnskap om dem, sier Johan G Foss.

Han vil også trekke fram noen skatter fra tida etter reformasjonen: ei altertavle fra Sula fra 1704, og ei fantastisk lysekrone fra 1788, skåret i tre. Foss vil også nevne Fredrik 2.s bibel fra 1589, som det finnes et eksemplar av på Frøya.

Foredraget skjer i samarbeid med Frøya bibliotek.


Annonser
Annonser