Frøya nyheter

28.01.2020 °C m/s
Annonser
Måsøval Fiskeoppdrett Oppdrett

Virus gjør at Måsøval må slakte 715.000 fisk

Funn av pankreassykdom (PD) på én fisk i Måsøval-anlegg gjør at 715.000 fisk må slaktes ut. -Vårt fokus er å hindre spredning, økonomiske konsekvenser kommer i siste rekke, sier Harry Osvald Hansen i Måsøval Fiskeoppdrett.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Veterinærinstituttet har påvist penkreassykdom (PD-SAV-3) på lokalitet 12872 Kattholmen, mellom Frei og Averøya. Lokaliteten ligger i den nasjonale PD-sonen og drives av Måsøval Fiskeoppdrett.

Det melder Mattilsynet.

- SAV 3 er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika. Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området, sier Inger Mette Hogstad, spesialinspektør i Mattilsynet, region Midt, Nordmøre og Romsdal.


Fokus på biosikkerhet

Dette får alvorlige konsekvenser for Måsøval Fiskeoppdrett som nå har fått pålegg om å slakte ut fisken i anlegget.

- Først av alt vil jeg presisere at vi her ikke snakker om et PD-utbrudd, men en mistanke om PD SAV3 ved vår lokalitet Kattholmen (én av ti fisker positiv på SAV3), sier Harry Osvald Hansen, produksjonssjef Sjø i Måsøval Fiskeoppdrett.

Arbeidet med å tømme lokaliteten for fisk starter i løpet av kort tid.

- På lokaliteten står det 715.000 stk fisk med en gjennomsnittsvekt på 4,0 kg. Vi forventer at all fisk fra lokaliteten er slaktet innen 23. august, opplyser Hansen.

- Vårt fokus er for tiden å ivareta biosikkerhet på en best mulig måte, så får vi gjøre vurderinger hva angår det økonomiske aspektet når vi er trygge på at vi får avsluttet denne generasjonen på lokaliteten på en god måte, sier han.

Takker for hjelpen fra Salmar og Mowi

Påvisningen av SAV 3 ble gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. Derfor må det utvises stor aktsomhet slik at spredning av sykdommen unngås.

- Vi vil berømme velviljen øvrige aktører i området (SalMar og Mowi) viser for å begrense eventuelt skadeomfang denne situasjonen kan medføre, ved å stille med slakteri- og brønnbåtkapasitet, sier Hansen.Annonser
Annonser