Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
Vindkraft Til Havs

Vindkraft-kampen flyttes til havs

Havforskningsinstituttet anbefaler regjeringen å droppe havvindprosjekter i sårbare områder til havs. -Kunnskapsnivået bør økes, mener instituttet.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

NTB og Lena Jørgensen, Frøya.no:


Vindkraftdiskusjonen i Norge flytter seg ut mot havet. Olje- og energidepartementet har lagt frem flere forslag til åpning av områder for energiproduksjon til havs. Havforskningsinstituttet (HI) har fått i oppdrag å komme med sine innspill til forslagene.

Deres anbefaling er å droppe havvindprosjekter i sårbare områder. Det kommer frem i HIs høringsvar.

Fraråder åpning av to av tre områder

Havforskningsinstituttet fraråder bygging av havvind i området Sandskallen-Sørøya utenfor Hammerfest, samt i deler av området Sørlige Nordsjø II, som ligger på grensa til Danmark.

- Sandskallen-Sørøya bør ikke åpnes for utbygging. Primært på bakgrunn av at området overlapper med gytefelt for lodde- og gytevandringsruter for torsk. Området ligger også inntil et av verdens nordligste registrerte korallrev, skriver HI i høringssvaret.

Havforskningsinstituttet fraråder ikke utbygging av havvind på Utsira Nord utenfor Rogalandskysten, men påpeker at området kun er egnet for flytende anlegg på grunn av dybdeforholdene.


- Trenger mer kunnskap

Forskerne ved instituttet anbefaler å tilegne seg mer kunnskap om vindkraft til havs.

- Vi er positive til at man kan produsere fornybar energi fra havet, men det er viktig å vite hvordan slike anlegg påvirker det marine miljøet, slik at vi kan minimere eventuelt utilsiktede konsekvenser, sier Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør for akvakultur, miljø og teknologi ved HI.

- Vi vet en del i dag, men trenger mer kunnskap for å sikre bærekraftig bruk av havet. Vi anbefaler derfor flere effektstudier og detaljert kartlegging av områdene som er foreslått åpnet, samt overvåkning av miljøpåvirkningene både før, under og etter en eventuell utbygging, sier Taranger.Annonser
Annonser