Frøya nyheter

30.10.2020 °C m/s
Annonser
Dordi Hammer Rødt Formannskap

Vil utvide industri på Nordhammarvika

Frøyapolitikerne vil ta gjenoppta planene om utvidelse av industriområdet på Nordhammarvika. Dordi Hammer (R) foreslår å utvide området både i nord og i sør.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøya trenger næringsarealer. Det er grunnen til at et enstemmig formannskap sier ja til å gjenoppta planene om utvidelse av industriområdet på Nordhammarvika.

I tirsdagens møte stemte politikerne for at kommunen går i nye forhandlinger med grunneierne av området definert som N1.

- Vi trenger næringsareal og dette er allerede et industriområde. Det gjør at jeg er positiv til at vi videreutvikler området, sa Dordi Hammer (R).


Sjønært og sentrumsnært

Prosessen – reguleringsplan og dialog med grunneierne – ble startet i 2017. Planene ble imidlertid stoppet på grunn av kraftige protester fra naboene. De reagerte på utbygging av området N2, et område på oversiden av veien. Det hang tett sammen med N1, på sjøsiden.

Dermed ble planene stilt i bero.

I 2018 tok prosjektet ny fart, da med intensjon om å legge til rette for Skarsvaag boats. Da aktøren selv prioriterte Uttian som lokasjon for sin etablering, ble planene lagt på is igjen.

Nå ønsker Frøya kommune å gå videre med prosessen. Årsaken er at Frøya trenger areal som møter næringsaktørenes behov - sjønære og sentrumsnære områder.

Kan vi utvide i nord?

Rødts Dordi Hammer foreslo en større utvidelse av næringsområdet enn det politikerne hadde foran seg på bordet.

- Det området vi stemmer nå, N1, ligger i nord. Er det helt uaktuelt å utvide næringsområdet i sør også?, spurte Hammer.

- Jeg er mye mer tilhenger av å gjøre inngrep der det allerede er gjort inngrep i naturen, enn å flekke rundt omkring på hele Frøya, forklarte hun.

- Det er vel mulig å bygge ut på sørsida også? Det hadde vært lurt å se på dette med tiden. Vi har et prekært behov for næringsareal, sa Billy Fredagsvik (Ap).

- Vi har en plan for gjennomgang av et mulighetsstudie. Da er dette et element å ta med inn i det. Nå diskuterer vi imidlertid N1. Det er viktig at vi får til noe som går litt for nå. Vi må få fortgang på utviklingen av næringsareal, sa ordfører Kristin Strømskag (H), som støttet forslaget om å se på utvidelse også av sørsiden.

- Jeg er helt enig i at N1 skal gjennomføres fort. Det er likevel viktig å være litt frempå og ha flere tanker i hodet på en gang, sa Hammer.

- Vi støtter utvidelsen av N1 i første omgang. Det er svært viktig å få fortgang i utviklingen av næringsareal. Nå forventer vi at Frøya kommune gjør skikkelig støyberegning og nødvendige tiltak ut ifra lovverket, slik at det ikke plager naboer i området, avsluttet Fredagsvik (Ap).


Annonser
Annonser