Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Buss At B Hallaren Aksjon Bussrute 2

Vil ha skolebuss helt hjem

For tre år siden mistet ungene på Bekken og Avløs skoleruten som gikk helt hjem. I dag blir de sluppet av ved Hallaren kirke, og går hjem på en vei som foreldrene mener er trafikkfarlig.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av: Foreldre og beboere på Storhallaren

Skoleskyss Sistranda – Avløs


Etter flere runder med beslutningstakere og flere avslag på klager når det gjelder opprettholdelse av skoleskyssen til Avløs og Bekken, ønsker vi nå å gå ut i media for å prøve å få oppmerksomhet rundt denne saken.

Vi setter spørsmålstegn ved hvordan skoleeier ser på hva som er kriteriene for en trygg og sikker skolevei for våre barn. 


- Uforsvarlig skolevei for våre barn

En skolerute med buss som har eksistert i over 50 år, tas bort med beskjed om at barna skal gå til oppsamlingssted ved Hallaren Kirke. Fordi regelverket sier at barna skal gå til nærmeste oppsamlingssted, hvis denne strekningen ikke overskrider 3 km.

Per i dag er det fire elever som går på ungdomsskolen, og om noen år er det snakk om 8-10 elever fra 4.-10.trinn som det forventes skal gå denne veien. 

Vi synes det er uforsvarlig og vitner om manglende forståelse for det som betegnes som trygg og sikker skolevei for våre barn.Innlegget fortsetter under bildet: 

Buss At B Hallaren Aksjon Bussrute 1 Skolebussen stopper ved Hallarenkirka. Før kjørte den videre fra Storhallaren til Avløs.


Høy fart og bra med trafikk

Veien det er snakk om, er Fylkesvei 411 fra Storhallaren til Avløs, den er smal og til dels uoversiktlig, i tillegg til at 700 meter av strekningen er 80 sone. 

Veien er forholdsvis høyt trafikkert, da spesielt i tidsrommet våre barn skal ferdes til og fra skolen.

I tillegg holdes det tidvis høy hastighet på denne veistrekningen. Det har vært jobbet med trafikksikkerheten på strekningen i lang tid og det er søkt om å få etablere fysiske fartsdempere langs veien, uten at vi har fått gjennomslag for dette fra Statens Vegvesen.Stor kostnad med taxi

Foreldre og beboere føler at fjerning av skoleskyss på denne strekningen går på bekostning av barnas sikkerhet. 

Vi skjønner heller ikke besparelsen med dette, når det i vinterhalvåret brukes taxi, som kjører fra Sistranda med oppmøte i Hallaren, for å kjøre barna de siste 3 km ut til Avløs. 

Dette er etter vårt syn en stor kostnad og vi mener at skoleskyss hele skoleåret med buss både er en rimeligere løsning og selvsagt en mye tryggere løsning.


Innlegget fortsetter under bildet:

Buss At B Hallaren Aksjon Bussrute 3 Beboere og foreldre i grenda er frustrert over at klagene deres ikke har blitt hørt de siste årene.
- Manglende vilje til å løse saken

Ungene våre har allerede en lang skolevei på ca 30 minutter per vei. Reisetiden vil nå forlenges med 30 minutter når de må gå det siste stykket. 

Vi forventer at politikere, skoleledelse og ikke minst de ansvarlige for skoleskyssen, engasjerer seg og jobber for at skoleveien for våre barn skal være trygg. 

Det er frustrerende å se fylkeskommunens og AtB`s manglende vilje til å løse denne saken. 

Vi har jobbet med denne saken i snart tre år, og har flere ganger invitert beslutningstakere til befaring, men vi har fremdeles til gode å få vurdert saken basert på faktiske forhold og vårt syn og føler at vi ikke blir hørt. 

Vi mener at reglene og tolkningen av disse, går på bekostning av ungenes sikkerhet.

Vi har ingen å miste!
Annonser
Annonser