Frøya nyheter

25.11.2020 °C m/s
Annonser
Lene Skarsvåg Og Arnstein Antonsen Senterpartiet

Vil ha levende grender fra Sørburøya til Titran

- Vi vil ta hele Frøya i bruk, sier Lene Dahlø Skarsvåg og Arnstein Antonsen i Frøya Senterpartiet. De ønsker trygge, levende grender fra Sørburøya til Titran.

Annonser

Av Lene Dahlø Skarsvåg og Arnstein Antonsen i Frøya Senterparti:


Frøya Senterparti ønsker å stimulere til vekst og bosetting i alle grender, over hele Frøya. Fra Sørburøya til Titran. Vi må skape bolyst, og muligheter for aktivitet og utvikling i hele kommunen.

Gode veier med kommunalt ansvar for vedlikehold, stabil og god internettdekning og gode kollektivtilbud er en forutsetning for å få til dette.


Senterpartiet er opptatt av levende samfunn, der man kan ha mulighet til å trives og bo uavhengig av alder, mobilitet og økonomisk status.

Barn og unge skal ha gode skoleskyssordninger, og alle må ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Vi har et mangfoldig fritidstilbud på Frøya, både innen idrett og kultur, men det beror på at man kommer seg til og fra kommunesenteret.

Det helt sentralt å sikre god framkommelighet på alle veier, både sommer og vinter. Alle skal føle seg trygge i sine hjem. Da er det viktig å beholde kommunalt ansvar på alle lange veistrekninger der folk bor.Morgendagens omsorg oppfordrer til at folk skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.

Velferdsteknologiske løsninger og kommunal tjenesteyting skal skape trygghet for at folk skal kunne bo og klare seg godt i sine egne hjem. Fortsatt kommunalt ansvar for at veiene er framkommelige sommer som vinter er etter Senterpartiets mening en forutsetning for å få til dette.

De som driver tjenesteyting skal ikke måtte grue seg for om de kommer fram. De skal ikke bli hindret av dårlig veivedlikehold eller bommer, som ofte blir en konsekvens der veiene er privatisert.Frøya har mange flotte turområder, og de har fått enda større fokus og oppmerksomhet i den siste tiden. Frivilligsentralen har prosjekt «Frøyatrimmen», noe som får folk opp fra sofaen og ut på tur. Vi har fått kart og veiledning til turområder over hele Frøya, og mange har fått opplevd hjemkommunen sin på en helt ny måte.

Dette er et viktig bidrag for folkehelsa vår. Vi må sikre at adkomsten til turløypene ikke blir stengt med bom, tilgjengelighet til naturen er viktig for folk på Frøya.Digitale løsninger er en stadig større del av hverdagen, både privat og i næring. Ikke minst har vi sett nødvendigheten av dette under koronaepidemien med digitale møter, hjemmeskole og hjemmekontor.

Velferdsteknologiske løsninger er en del av kommunens satsing for å ha gode tjenester hos de som kan, og ønsker å bo i sine hjem lengst mulig.

Vi må ha god og stabil internettdekning i hele kommunen. Vi må få fortgang i denne utbygginga! Om det er fiber eller 5G som er framtida overlater vi til ekspertene å uttale seg om, men vi må ha stabile og gode løsninger på dette raskt.Trøndelag har som kjent organisert passasjertrafikken i selskapet ATB som er opprettet av fylket. Fylkeskommunen har ansvar for at det blir et godt og relevant kollektivtilbud til befolkningen rundt om i Trøndelag.

Ved utarbeidelse av anbudsforslag blir det mange skrivebordsteorier det ikke er mulig å gjennomføre. Det kan ikke bare legges ut på anbud og ikke følges opp i etterkant. Det fører til en enorm pengesløsing og stor forargelse.

Fylkespolitikerne må ta tak i eget selskap for å kunne håndtere trafikkavviklingen på en best mulig måte.I båttilbudet til øyrekka er det en del å ta tak i for å bedre tilbudet til de reisende, og for frakt av gods. Det må gjøres endringer som vil gi et bedre tilbud, samtidig som det spares penger på det som ikke fungerer.

Tilbudet ATB har er sviktende på en del punkter. Rutetidene har vært endret rundt 40 ganger siden 2014. Informasjon om rutetidene er ofte mangelfulle, og det er svært vanskelig å holde seg oppdatert.


Tenker man seg ut til øyrekka en tur må mann være tidlig ute. Fra påske og til og med høstferien er det overfylt både på ferga og på parkeringsplassen. Det er nesten umulig å få med seg bilen på ferga, og det kan være vanskelig å finne seg parkeringsplass.

Vet du ikke om disse utfordringene er sannsynligheten stor for at du blir stående igjen på kaia når båten eller ferga går.

Fylkesrådmannen har uttalt at «det er positivt for opplevelsen på øyene at flest mulig setter igjen bilen på land» i et svar til fylkespolitiker Tove Eivindsen fra Venstre.

Står du på fergekaia med tre barn, full oppakning og skal hjem, er du langt fra enig i den påstanden når du må sette igjen bilen. Må du i tillegg parkere 1 km unna fordi parkeringen ved fergeleie er full, kan man lett sette seg inn i at dette utsagnet har skapt harme hos de som er avhengig av dette kollektivtilbudet.

Fergekapasiteten er for liten, og forholdene på fergeleie med parkering og ruteopplysninger er under en hver kritikk. Vi kan ikke fortsette å snakke om underkapasitet i store utfartshelger lenger. Det er underkapasitet hver helg og ferie 9 måneder i året.Trenden med kortreiste opplevelser ser ut til å stadig bli større. Etter en sommer med begrenset mulighet til å reise utenlands, ser også vi på Frøya at mange flere finner veien hit. Turistene får øynene opp for den fantastiske naturen vi har her ute, og de flotte opplevelsene øyriket byr på.

Det er viktig for sysselsetting og aktivitet i utkantene at det legges til rette for denne gledelige trenden framover. Det må være mulig å komme seg til og fra øyrekka uten å risikere å må stå igjen på kaikanten på grunn av for dårlig kapasitet.


Busstilbudet på Frøya er mer eller mindre ikke-eksisterende. Unntatt til fergeleie. Der går det flere busser mange ganger om dagen. På resten av Frøya er det kun skolebusser som går. I skoleferiene går det kun en buss i uka fra Titran, som dekker den sørvestlige delen av Frøya. Fra Titran er det 1,5 mil til nærmeste dagligvarebutikk, og 3,5 mil til kommunesenteret.

Det er umulig for barn og unge, eldre og alle de som ikke har tilgang på privatskyss å komme seg til og fra butikk og de tjenester og tilbud som finnes i kommunesenteret.

Vi må fordele ressursene på en måte som muliggjør et bedre kollektivt tilbud til de som bor på denne delen av Frøya. For å forebygge utenforskap må barn og unge over hele øya ha lik mulighet for å delta på fritidsaktiviteter.Det forventes en befolkningsvekst i Frøya kommune de kommende årene. For Senterpartiet er det viktig at hele Frøya får ta del i denne befolkningsveksten. Det skal være attraktivt og mulig å bosette seg i øyrekka, og i grendene rundt om på øya. Denne befolkningsveksten skal komme alle våre grender til gode.

Gode kollektivtilbud er det mange utkantkommuner som sliter med. Det vil vel aldri bli lønnsomt å drive buss-, båt- eller fergetilbud på små steder. Likevel må vi bestrebe oss på å finne et tilbud som er bedre enn det vi har i dag.

Mindre busser, større grad av tilkallingsskyss, en app for å melde behov, forslagene er mange. Klart vi bor i utkanten. Her har vi valgt å bo.

Vi forventer ikke, trenger ikke og ønsker ikke de samme tilbudene som de har i byene. Men gode kommunikasjonsmuligheter, både innad i kommunen og til og fra øya, er helt sentralt for at vi skal skape bolyst, utvikling og vekst her ytterst i havgapet.

Vi vil ta hele Frøya i bruk.
Arnstein Antonsen og Lene Dahlø Skarsvåg

Frøya Senterparti

Annonser
Annonser