Frøya nyheter

07.08.2020 °C m/s
Annonser
Rune Midtsian 4

Vil bygge borettslag på Sistranda

Forskjellen mellom prisene på hus i Sistranda sentrum og utkantene på Frøya gjør det for dyrt for eldre å kunne selge hus i utkanten og kjøpe nytt i sentrum. Det vil Rune Midtsian gjøre noe med.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser
Eiendomsutvikler Rune Midtsian i "Skagan" tenker på alle de som har hus utenfor aksen Hamarvika -Uttian, og som av en eller annen grunn ønsker å flytte til sentrum.

-Eiendomsprisene i utkantene av Frøya er ikke de samme som i den mest bebodde delen av kommunen, sier Midtsian.

-Det betyr at eldre som vil flytte til Sistranda for å være nær lege,kommunehus, nav, butikk og andre ting, ikke vil få nok betalt for huset de selger, til å kjøpe noe nytt i sentrum. De må ha lån i tillegg.

Dette er et problem for mange på Frøya, men det er også et nasjonalt problem generelt for folk som bor i distriktene.

Jeg har snakket med husbanken om dette, og de er også klare over problematikken. I nord-Trøndelag har man bygd mange borettslag for folk som flytter inn til sentrum.
25 boliger byggeklare
Rune Midtsian har et område på Midtsian på Sistranda hvor han skal bygge 25 boenheter og danne et borettslag.

Det skal være småhus i to etasjers høyde.

Han mener dette er løsningen for mange av de som flytter fra hus i utkantene for å bo på Sistranda.

-Da snakker vi om priser fra 1.8 millioner, en husleie på inntil 5000 kroner som ikke skal fyke i været etter noen år.

Det vil gjøre at mange flere vi ha råd til å kjøpe sin egen leilighet uten å måtte ta opp ekstra lån, sier han.

-Jeg ønsker meg husbanken i bunnen for fellesgjelden, som vil gi all verdens trygghet.

Midtsian tror behovet for billigere leiligheter er større enn hva man tidligere antok.

Tenk på folk fra øyrekka, hva de får for å selge sine hus, som ikke holder til hus i sentrum,

Husene i borettslaget skal ha livsløpsstandard med heis og være i to etasjer, sier Midtsian.
Ærlig borettslag
-Jeg vil bygge et "ærlig " borettslag der husleien er lav og stødig, sier Midtsian.

-Finansieringen må være sunn i forhold til fellesgjelden. Folk skal ha trygghet uten å måtte ta opp ekstra lån for å kunne flytte.

Jeg har hatt kontakt med en som ville kjøpe hele området for å leie ut husene. men det er ikke det vi trenger på Frøya.

Vi trenger leiligheter eldre og andre med noe egenkapital har råd til å kjøpe.

Midtsian er allerede godt i gang med borettslagsplanene sine.

Han planlegger et informasjonsmøte med det første for å forklare fordelene med et borettslag, som han mener vil ha mange fordeler for tilflyttere til sentrum.'

Annonser
Annonser