Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Aleksander-Søreng-formannskap

Vil bruke Havbruksfond- millioner til fiber

Aleksander Søreng (Frp) mener at Frøya kommune bør bruke Havbruksfond-millioner til å bedre nettilgangen i grendene.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Jeg mener at vi bør sette av noen millioner til å få bygget ut fiber i grendene som sliter mest med nettilgangen, sier Aleksander Søreng (Frp).

Han er enig med beboerne på Stølan som mener at det haster å få fikset den dårlige nettilgangen rundt omkring i grendene.

- I et moderne samfunn er nettilgang ekstremt viktig. Da må vi som kommune legge til rette for det. Hvis ikke kan det hende at folk flytter, sier Søreng.

- Jeg mener at fiberutbygging er en god måte å bruke deler av de 103 millionene fra Havbruksfondet. Det er en god måte å gi noe tilbake til innbyggerne våre, sier han.- Vi må legge en strategi for hele Frøya

Søreng mener at Frøya kommune må sette av noen millioner øremerket fiberutbygging slik at de er klare for å bli med på flere spleiselag slik det de stemte for på Nordskaget/Kverva.

- For å få det på det rene; jeg var aldri negativ til den utbyggingen. Jeg var positiv. Det var derfor jeg stemte for det. Pål Terje Bekken tar feil. Jeg var negativ til måten det ble gjort på, sier Søreng.

- Jeg er opptatt av at Frøya kommune ser på en helhet i hele kommunen og ikke forskjellsbehandler grendene. Er man med på fiberutbygging på ett sted, må vi være med over alt, sier Frp-politikeren.

Han er opptatt av at Frøya kommune skal lage seg en strategi for hvordan nettutbyggingen skal skje i tiden fremover. Det er en prosess som kommunen er godt i gang med allerede.

- Jeg hører at de sier at prosessen er i gang, men jeg har ikke sett noen konkret plan. Vi må gå gjennom dette en gang for alle og legge opp en plan, sier Søreng. 

- Derfor må vi sette av noen millioner av Havbruksfondsmidlene, få med oss fylkeskommunen og kommersielle aktører på utbygging av fiber i grendene, sier han. 

Politikerne på Frøya har bedt rådmannen om å legge frem en sak om Havbruksfond-millionene i forbindelse med budsjettmøtene i november. Da vil dette diskuteres nærmere.

Annonser
Annonser