°C
Annonser
Frøya Svømmehall Badeland Gåsø Sistranda Tegninger Gåsø Næringsutvikling og Arkitekt Thommesen har lagt frem de første tegningene av det som kan bli Frøyas badeland. FOTO: Arkitekt Øystein Thommesen.

Vil bruke én million på å utvikle badeland

Kommunedirektøren vil sette av én million kroner til å videreutvikle ideen om et badeanlegg nede ved sjøkanten på Frøya.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøya kommune og politikerne er heltente på ideen om et badeanlegg helt nede ved sjøkanten på Sistranda. Nå skal ideen om Frøyas badeland tas videre.

Kommunedirektøren foreslår at Frøya kommune setter av én million kroner fra disposisjonsfondet, for å videreutvikle ideen og ta prosjektet videre.


Fra rehabilitering til nybygg

Det er ett år siden Helge Gåsø og Frøy Eiendom lanserte ideen om et badeland i strandkanten på Sistranda. Planen er at anlegget skal ligge et sted mellom Blått kompetansesenter og sjøen.

Frøyapolitikerne hadde opprinnelig vedtatt å ruste opp kommunens badeanlegg på Sistranda. Det ble avsatt ca. 18 millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2019.

Oppgraderingen skulle imidlertid vise seg å bli langt dyrere. Da anbudet kom inn, viste det seg at kostnaden ville bli i overkant av 40 millioner kroner.

Derfor ønsket politikerne heller å inngå samarbeid med en privat aktør og se på mulighetene for å bygge et nytt badeland.Nå må det settes ned styringsgruppe

I tiden etter dette har kommunen, i samarbeid med Bjerkan Stav – kommunens juridiske rådgivere, konkludert at et slikt prosjekt ikke kan gjennomføres uten at det blir en konkurranse om oppdraget.

- Kommunedirektøren anbefaler nå at det settes ned en styringsgruppe som skal foreslå en organisering, og utarbeide et konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme. Dette skal behandles politisk før kommunen går ut med en konkurranse, skriver kommunedirektøren i saksfremlegget.

Kommunedirektøren anbefaler at styringsgruppen utreder alternative måter å organisere badeanlegget, om dette skal være en av kommunens ansvarsområdet slik det er i dag, om det kan passe inn i et eventuelt KF (Kommunalt Foretak), eller om det er fordelaktig å organisere dette som et AS.

Nå ber kommunedirektøren om politikernes godkjenning til å sette av én million kroner til dette arbeidet. Pengene skal tas fra dispensasjonsfondet.


Annonser
Annonser