°C
Annonser
Lederutdanning Helse Og Omsorg Frøya Og Hitra 1

Videreutdanner helseledere på Frøya

Frøya og Hitra ruster seg opp til Morgendagens omsorg. Hele 24 deltakere var med på den første samlingen for lederutdanning for helse og omsorg. Den var lagt til Blått kompetansesenter.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Det handler om Morgendagens omsorg. Det å være forberedt på de utfordringene som tjenestene vil møte fremover. Da må vi jobbe for å øke kompetansenivået, sier Torny Sørlie, rådgiver innen helse og omsorg i Frøya kommune.

Derfor satser Frøya og Hitra kommuner på en videreutvikling av kompetansen til helse- og omsorgsarbeidere gjennom en praktisk lederutdanning som er lagt til Frøya. 

- Det er viktig at lederne kobler seg på nå. Vi har kjempegode ledere fra før, men vi kan alltid bli bedre, sier Sørlie.

- Vi håper å komme ut av dette med gode ledere som ser sine medarbeidere, som motiverer og som har kunnskap til både å skape trivsel og nå nye mål, sier hun.
- Storsatsing på utvikling av god ledelse

Den første samlingen for lederutdanningen ble holdt torsdag og fredag denne uken. Da møttes 24 kvinner på Blått kompetansesenter for å lære mer om det å være leder innen helse og omsorg.

- Vi har svært god erfaring med vår modulbaserte lederutdanning for helse og omsorg. Utdanningsløpet går over 4 år og er samlingsbasert. I stedet for at alle studentene kommer inn til Høgskolen, så kommer vi ut til dem, sier Einar Holand, seniorrådgiver i RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene). 

Lederutdanningen er et opplegg under Høgskolen i Innlandet på Lillehammer, og er et samarbeid mellom Fagakademiet RO og Høgskolen. Det er ca. 600-700 studenter i hele landet som er inne i et slikt studieløp nå.

- Det at man er med på dette viser at kommunen gjør en storsatsing på utvikling av god ledelse innen helse og omsorg, sier Holand.

- Her får studentene lære både gjennom forelesninger og aksjonslæring. Vi har en praktisk tilnærming til lederutdanningen, sier han. 
Artikkelen fortsetter under bildet: 

Lederutdanning Helse Og Omsorg Frøya Og Hitra 3 Skaper seg et ledernettverk: De 24 deltakerne fra helse- og omsorgssektoren på Frøya og Hitra skal bli godt kjent i løpet av utdanningsløpet. Det vil også føre til utveksling av erfaringer og kunnskap mellom øyene.- Dette har vi ønsket oss


De 24 deltakerne, elleve fra Frøya og 13 fra Hitra, har nå hatt to dager med samling i Blått kompetansesenter, der de har tatt for seg temaet Personlighetsstiler/Lederstiler.

- Vi har hatt fokus på rollen vår som leder og begynner først med å se på oss selv. Det er kjempeviktig, sier Berit Gulbrandsen, virksomhetsleder for Bo-, aktivitet og miljøtjenesten i Frøya kommune.

De føler ennå at de er helt i startgropa, og har ikke fått et ordentlig inntrykk av studiet ennå, men de er svært positive til det de har i vente.

- Dette er noe som er ønsket av oss. Vi ønsker å utvikle oss som ledere og som ledergruppe. Det vil hjelpe oss og hele tjenesten, sier Siv Anita Røssing Fillingsnes, avdelingsleder i Pleie- og omsorgstjenesten i Frøya kommune.

- I tillegg så får vi muligheten til å bli enda bedre kjent med hitterværingene, og dele erfaringer mellom enhetene, sier Ann Karin Sæther, avdelingsleder for miljøavdeling, aktivitører, trygdebolig/omsorgsbolig og hjemmehjelp i Frøya kommune.

Artikkelen fortsetter under bildet: 

Lederutdanning Helse Og Omsorg Frøya Og Hitra 4 Siv Anita Røssing Fillingsnes, Camilla Røstad, Ann Karin Sæther og Berit Gulbrandsen synes alle at de er heldige som får muligheten til å ta en slik utdanning på Frøya.Godt tilrettelagt for utdanning

De er svært takknemlige for at utdanningen er lagt til samlinger på Frøya, slik at det gjør det enklere for flere å kunne delta.

- Det er veldig tilrettelagt for at vi skal kunne ta videreutdanning. Det setter vi pris på. Det vil komme arbeidsgiveren vår til gode også, sier Berit Gulbrandsen.

- Det ville vært vanskelig dersom vi alle måtte reist til Lillehammer for å dra på samling, ja. Det hadde kanskje ikke vært mulig, sier 

- Men det er klart at vi må rydde tid til dette. Det er ingen som gjør jobben vår mens vi er her. Vi gjør en investering i oss selv og i jobben vår, og føler oss heldige som har dette tilbudet på Frøya, sier Ann Karin Sæther. 

- Vi har en spennende reise foran oss, sier Berit. Annonser
Annonser