°C
Annonser
Olaf Reppe Frp 2021 2

– Vi blir straffet for vår suksess

Olaf Reppe (Frp) mener at det er uhørt at Frøya kommune og lokalt næringsliv skal støtte nytt tunnelløp med flere hundre millioner. Ser likevel ikke at kommunen har noe valg. – Vi er nødt til å foreta oss noe, sier Reppe.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøya kommune sier ja til å medfinansiere etableringen av rømningstunnel under Frøyfjorden med 50 millioner kroner.

Kommunestyret er enig i formannskapets vedtak. Det ble ingen stor debatt i det ekstraordinære møtet på torsdag.

Kommunestyret mener at det å sikre beredskap og sikkerhet er så viktig, at kommunen må sende et kraftig signal til vegeier fylkeskommunen.

Finansieringen skal dekkes gjennom nåværende og fremtidige produksjons- og havbruksfondsinntekter.


LES MER OM SAKEN: Vil støtte nytt tunnelløp med 50 millioner


- Uhørt

Politikerne er imidlertid langt ifra imponert over fylkeskommunen som veieier.

- Det er uhørt at vi er i en situasjon der kommunen og lokalt næringsliv blir presset til det ytterste for å bidra til sikkerhet og beredskap på fylkesveien, sier Olaf Reppe (Frp).

- Det oppleves som en straff for at vi bor og jobber i den mest suksessrike kommunen. Det føles veldig urettferdig, sier Reppe.- Vi er nødt til å foreta oss noe

Det er likevel ikke et alternativ ikke å bli med på medfinansiering av et nytt tunnelløp/rømningstunnel under Frøyfjorden.

- Vi er nødt til å foreta oss noe. Det handler om sikkerheten til de som kjører gjennom tunnelen, sier Reppe.

- En tunnelbrann kan oppstå i mårra. Vi vet ikke. Da blir vi fullstendig isolert i lang tid. Skal vi få løst utfordringene med sikkerhet og beredskap, er det kun et ekstra tunnelløp som er godt nok, sier han.

- Vi har levd i 21 år uten beredskap ved langvarig stenging. Nå må det ta slutt!

- Vi vil sende et signal til fylkeskommunen om at vi er en kommune i kraftig utvikling - og veksten har så vidt begynt. Vi forventer en dobling av trafikken utpå her de neste ti årene. Det skjer så mye på øya, sier Reppe.

- Trafikken gjennom tunnelen er allerede tre ganger så stor som det som var beregnet for 2030. Med økt trafikk øker også risikoen for tunnelbrann. Vi har ikke tid til å vente, sier han.
- Viktigste fylkesveien i Norge

Derfor mener Reppe at løsningen er å få med staten på å dekke kostnadene.

- Lakseveien er en så viktig næringsvei, sannsynligvis den viktigste fylkesveien i Norge. Derfor mener vi at den burde være statlig. Vi må få løftet saken opp til staten, sier Reppe.

- Hvis ikke veien blir statlig, må fylket få øremerkede midler til et nytt tunnelløp fra staten, mener han.

- Her kommer kommune og næringsliv løpende med penger for å bidra til en løsning. Da må de være på ballen.

- Vi i Frp har vært med på å forme vedtaket som borgerlig gruppe la frem i formannskapet. Vi stiller oss bak å støtte nytt tunnelløp med 50 millioner, sier Reppe.Pensjonistpartiets Svein Viggo Johansen var den eneste som stemte imot at kommunen skal betalt 50 millioner kroner for nytt tunnelløp.


- Urettferdig

Alle partiene har ytret at dette har vært en svært vanskelig, på grunn av det prinsipielle i saken.

Svein Viggo Johansen i Pensjonistpartiet valgte derfor å stemme mot medfinansiering på 50 millioner kroner.

Han var eneste person i kommunestyret som stemte imot det første punktet i vedtaket (Se vedtaket nederst i saken).

- Det er urettferdig at Frøya kommune skal bruke våre kommunale midler, som egentlig skal gå til kommunale tjenester for våre innbyggere, til å finansiere fylkesvei, sier Svein Viggo Johansen (Pp).

- Jeg er helt enig i det Olaf sier!

- Her bør staten komme inn med midler, for å sikre en svært viktig vei både for fylket og for Norge, sier Johansen.Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

1. Frøya kommune medfinansierer etablering av rømnings-/ beredskapstunnel med 50 milllioner kroner.

2. Finansiering dekkes gjennom nåværende/fremtidige produksjons/ havbruksfondsinntekter.

3. Forhandlingsgruppen gis mandat til å fremføre foreslått medfinansiering i forhandling med Fylkeskommunen.

4. Frøya kommunes medfinansiering på 50 millioner kroner er å betrakte som kommunens bidrag, og innbefatter ikke ansvar for eventuell overskridelse av budsjettramme på 712 millioner kroner ekskl. moms. Økonomisk prosjektrisiko bæres av Fylkeskommunen.

5. Frøya kommune tar ikke garantiansvar for innkreving av lokal medfinansiering fra næringslivet.

6. Frøya kommune slutter seg til at eksisterende Frøyatunnel utbedres før eventuell rømnings/beredskapstunnel bygges.

7. Trøndelag fylkeskommune bes svare på hvilken beredskapsløsning som iverksettes hvis Frøyatunnelen må stenges for et visst tidsrom. Det forutsettes at fylkeskommunen etablerer en beredskapsløsning som kan ivareta innbyggernes og næringslivets behov ved en langvarig stengning.

8. Frøya kommune forventer at fylkeskommunen går i dialog med staten, sammen med kommunen, for å oppnå statlig medfinansiering for en løsning med ny tunnel som tilfredsstiller tunnelsikkerhetsforskriften full ut.


(Alt ble enstemmig vedtatt, unntatt punkt 1. Pensjonistpartiet stemte imot det ene punktet)Annonser
Annonser