°C
Annonser
Morten Walløe Tvedt Bjørnar Moxnes Aina M H Hauge På Haramsøya 29 Oktober 2020 Foto Anita D Haram

-Vetoretten om vindkraft er et spill for galleriet

Den bebudede vetoretten kommunene skal få mot utbygging av vindkraft er et spill for galleriet og en rett uten reelt innhold. Det mener Rødt i Møre og Romsdal.

Annonser


På bildet: Morten Walløe Tvedt, Bjørnar Moxness og Aina Hauge (Foto: Anita D Haram)


Pressemelding:


Dette er et veto uten reelt innhold, og regjeringspartiene sammen med FrP spiller for galleriet når de nå later som de har lyttet til den store og voksende motstanden av vindkraft.

Sulteforede kommuner kan bli tvunget til å ofre urørt natur og si ja til nye vindkraftverk, mener Rødt Møre og Romsdal.

Regjeringspartiene og Frp ble onsdag enige om at kommunene nå selv skal få bestemme om det skal bygges vindkraftverk eller ikke i deres kommune.

Samtidig lover de økt økonomisk kompensasjon til vertskommunene.

Rødt har vært tydelige i sin motstand mot vindkraft, og skriver i en pressemelding at dette er for lite, for sent.Kommunene er desperate etter mer penger


— I disse dager sitter desperate kommunestyrepolitikere over hele landet og forsøker å sy sammen budsjett.

De slunkne kommunekassene strekker rett og slett ikke til de lovpålagte tjenestene, og vi ser stadig mer kreative kuttforslag.

Når desperasjonen er så stor, så vil de fleste kommuner se seg etter potensielle inntektskilder. I en slik situasjon er veien kort til å si ja når vindkraftbaronene banker på døra og lover «gull og grønne skoger».

Da er det raskt å glemme at det erfaringsmessig er snakk om «knapper og glansbilder», sier leder i Raudt Ulstein, Aina M. H. Hauge.

Hun viser til at da gamle Haram kommune i 2006 skulle behandle konsesjonssøknaden til Havsul II, så stemte flertallet i kommunestyret for vindkraftverket som skulle ligge i fjæresteinene utenfor Haramsøya og Lepsøya.

— Havgul AS, som sto bak konsesjonssøknaden, lovet ett par arbeidsplasser til Lepsøya og inntekter til Haram kommune.

Det var nok til at daværende ordfører Oddbjørn Vatne avgjorde saken i utbyggernes favør med sin dobbeltstemme, etter 18-18 i kommunestyret, forklarer Hauge.

Den gangen var det hovedsakelig politikere fra fastlandet som stemte for, og i debatten den gangen ble det sagt at noe måtte øyfolket være villig til å ofte om de ville bygge Nordøyveien.De som blir berørt vil alltid være en minoritet


Leder i Rødt Møre og Romsdal, Morten Walløe Tvedt, deler Hauge sin bekymring.

— Majoriteten av de som bor i en kommune vil i stor grad ikke oppleve at de blir direkte berørt av en vindkraftutbygging.

Er kommuneøkonomien svak og desperasjonen stor nok, så er jeg redd for at vi vil se mange kommuner ty til dette halmstrået, sier Walløe Tvedt som peker på at dette ikke stanser utbyggingen av for eksempel vindkraftverket på Haramsøya eller Stadlandet, selv om motstanden lokalt er stor.

Vindkraftbransjen har signalisert at de ikke ser for seg nye utbygginger på land det neste tiåret, fordi anlegg startet opp etter 2021 blir ikke subsidiert gjennom grønne sertifikat.Utnytter ikke lovverket


Walløe Tvedt, som selv er jurist, er skeptisk til at kommunene klarer å nyttiggjøre seg den nye muligheten til å stanse en uønsket utbygging.

— At det nå skal være plan og bygningsloven som regulerer dette, tar ikke fra staten muligheten til å vedta statlig plan for et område dersom staten ønsker det.

Vi har også sett at for eksempel Ålesund kommune ikke har utnyttet de mulighetene som allerede ligger i plan og bygningsloven til å stanse utbyggingen på Haramsøya.Bare valgflesk


Walløe Tvedt mener det regjeringen og FrP nå gjør først og fremst er en del av den lange valgkampen.

— Den sterke motstandskampen på Haramsøya og mange andre steder i landet har blitt lagt merke til.

Det er bra at også andre parti følger etter Rødt, men det som må til en reell vetorett mot vindkraftutbygginger, som ikke kan overprøves av staten etterpå.Annonser
Annonser