Frøya nyheter

29.03.2020 °C m/s
Annonser
Frøya Sykehjem Korona Bingo 3

Velger livsglede over korona-frykt

Frøya sykehjem tar alle forholdsregler for å hindre koronaviruset å nå risikogruppa. Det stopper dem likevel ikke fra å arrangere aktiviteter og sørge for livsglede i hverdagen.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Koronaviruset fører til unntakstilstand i hele landet. På Frøya er det foreløpig ikke registrert noen smittede med COVID-19. Frøya kommunes beredskapsledelse har innført omfattende tiltak for å sørge for at det forblir slik.

Ett av de første tiltakene var å stenge Frøya sykehjem for besøkende og innføre strenge retningslinjer for de ansatte.

Årsaken til det er at brukerne på sykehjemmet er i risikogruppa for å bli ordentlig syke av koronaviruset.


Prøver å normalisere hverdagen

Det hindrer ikke de ansatte ved Frøya sykehjem i å skape mye livsglede for brukerne.

- Vi prøver å normaliser hverdagen for brukerne på sykehjemmet. De tar sine forholdsregler, men sørger likevel for å holde i gang mye av aktiviteten brukerne er vant til, sier ordfører Kristin Strømskag.

- I dag hadde de for eksempel bingo på sykehjemmet. Da delte de opp brukerne i flere grupper og spilte i flere etasjer, forklarer Strømskag.

- I tillegg gjennomfører de individuelle livsgledeaktiviteter. De strekker seg langt for å beholde livsgledefokuset og ivareta brukerne i en utfordrende tid, sier ordføreren.


Artikkelen fortsetter under bildene:


Lov til å ringe

For å hindre en eventuell koronasmitte tar ikke Frøya sykehjem imot gjester utenfra. Det gjør at de ansatte legger ekstra vekt på å være der for hver enkelt bruker.

Frøya kommune ønsker likevel å komme med en oppfordring til pårørende:

- Vi vil oppfordre pårørende til å ringe avdelingen for å få en prat med dine kjære, eller eventuelt for å høre litt om hvordan de har det, sier Strømskag.

- De ansatte på Frøya sykehjem er veldig flinke til å legge ut oppdateringer på Facebook også. Der er det mulig å få et innblikk i hverdagen, sier hun.


- Folk strekker seg langt

Frøyaordføreren forteller at hun er svært imponert over den samfunnskritiske jobben som alle de ansatte ved Frøya sykehjem gjør om dagen.

- Folk strekker seg langt og lenger enn langt for å ivareta brukerne. De skal ha all honnør for jobben de gjør, sier Strømskag.

- Dette gjelder tjeneste etter tjeneste i kommunen. Alle står på for den felles samfunnsdugnaden, sier hun.

- Det jobbes døgnet rundt for å ivareta Frøya kommune i denne utfordrende situasjonen. Det kan jeg forsikre alle om. Det er mange som fortjener honnær nå, sier ordføreren.


Annonser
Annonser