Frøya nyheter

30.10.2020 °C m/s
Annonser
Elbil Lading Illustrasjon

Utfordringer med å etablere hurtigladere

Frøya kommune har lenge ønsket å tilby hurtigladere i sentrum, men møter utfordringer i etableringsfasen.

Ida Nordland Hillestad Ida Nordland Hillestad +47 480 90 059
Annonser

Elbil trenden har skutt i været og stadig flere går til innkjøp av den elektriske bilen, men det krever også mulighet for lading når man er ikke er hjemme.

Per dags dato tilbyr ikke Frøya kommune lading for elbiler, det finnes kun noen private / fylkeskommunale ladere ved blant annet Hotell Frøya og Guri Kunna videregående.

I budsjettet for 2020 er det avsatt midler til å kunne etablere hurtigladestasjoner på parkeringsplassen ved kommunehuset. Men kommunen opplever utfordring med lite grunnlag for lønnsom drift.


Snakket med flere aktører

Kommunedirektør Beathe Sandvik Mæland forteller at kommunen har vært i dialog med de fleste aktører på markedet, og fikk kun svar fra to aktører.

Blant annet Recharge som er eneste aktøren som har eksisterende stasjoner mellom Frøya og Orkanger.

- De svarte at det ikke er økonomisk forsvarlig å etablere stasjon på Frøya, sier hun.

En slik etablering ville måtte kreve avtale om kommunal dekning av hele invisteringskonstnaden og eventuelle driftsunderskudd i flere år fremover.

- Dette er forståelig nok en avtale kommunen har vansker med å gå inn i, legger hun til.

Derfor har kommunen nå startet med å sjekke opp andre alternativer.


Ser på andre muligheter

Andre distriktskommuner har etablert Zaptec 22kW ladestasjoner med Charge365 betalingssystem.

Dette gjennom en tilbudskonkurranse hvor el-installatører blir invitert til å gi tilbud på etablering og drift av løsningen.

- Vi sjekker nå ut om det fylkeskommunale tilskuddet som er gitt kan benyttes til en slik løsning, all den tid de vanlige aktørene i markedet ikke viser interesse, forteller Sandvik Mæland.

Derfor er det vanskelig å anslå akkurat når man kan forvente å kunne lade elbilen sin på Frøya. Kommunedirektøren forsikrer om at dette er noe de har fokus på fremover.

- Vi håper på en snarlig løsning! legger hun til.

Annonser
Annonser