Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Joar Johansen Øyrekka As Styreleder

Tror Øyrekka folkehøgskole vil lykkes

Joar Johansen og styret i Øyrekka folkehøgskole AS mener at søknaden til den planlagte folkehøgskolen på Mausund er god nok. De tror ikke at de trenger å endre på konseptet for å lykkes.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Drømmen om Øyrekka folkehøgskole har ikke blitt noe mindre selv om søknaden ikke slapp gjennom nåløyet på første forsøk. 

Styret i Øyrekka folkehøgskole AS visste at det var flere folkehøgskoler som har stått lenge i kø som ventet foran i køen, og de har fortsatt stor tro på at Øyrekka folkehøgskole vil bli realisert. 


Skal presentere planene for Stortinget

Siden søknaden var ferdigskrevet så har arbeidet til styret gått ut på å få på plass avtaler med aktuelle samarbeidspartnere, og å jobbe opp mot politikerne som kan være med på å realisere planene om Øyrekka folkehøgskole.

Styret er allerede godt i gang med arbeidet, og skal være klar for å sende inn en ny søknad innen 31.mars i år. Den skal være svært lik søknaden som de sendte i fjor:

- Tilbakemeldingene på søknaden er gode, så vi ser ingen grunn til å gjøre store endringer. Vi skal kun gjøre noen små endringer for å tydeliggjøre innholdet i de forskjellige linjene bedre, sier Joar Johansen, styreleder i Øyrekka folkehøgskole AS.

- Utenom det så jobber vi med å få på plass avtaler med aktuelle samarbeidspartnere, og det jobbes opp mot beslutningstakerne. Vi er blant annet invitert til å presentere planene for trøndelagsbenken på Stortinget i februar, sier Johansen.

- Vi tror jobben vi gjør nå vil gjøre at vi kan lykkes denne gangen, sier han. Annonser
Annonser