Frøya nyheter

30.10.2020 °C m/s
Annonser
Trond Harald Iversen Fiskarlag Fisker 2

Trond Harald får støtte til stor satsing

Fisker Trond Harald Iversen får støtte til storinvestering i nytt fartøy med kvote lokalt på Frøya.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Trond Harald Iversen får 200.000 kroner fra Frøya næringsfond. Det sa et enstemmig formannskap ja til i tirsdagens møte.

De er svært positive til at det satses på tradisjonelt fiskeri i Frøya kommune og valgte derfor å gi næringsfondets maksimale sum til Iversen.

Pengene skal gå til en stor investering i båt og kvote.

- Det betyr utrolig mye. Pengene kommer svært godt med når man skal gjøre store investeringer, sier Trond Harald Iversen.
Kvote lokalt på Frøya

I dag driver Trond Iversen AS kystfiske med to fartøy og har hjemmehavn i Sætervågen fiskerihavn på Dyrøya. Rederiet hans sysselsetter i dag 3,5 årsverk og én lærling. Omsetningen er på 11-12 millioner kroner.

Nå har det åpnet seg en mulighet for å kjøpe et fartøy med kvote lokalt på Frøya.

Planen er å bytte ut deres minste båt med dette fartøyet, som er større og har et godt kvotegrunnlag.

Investeringen vil gi dem muligheten til å drifte to 50 fots garnbåter og gir kvotegrunnlag som krever helårsdrift av begge fartøyene.

Dette åpner trolig for totalt fire årsverk og to lærlingeplasser ut fra deres fremtidige driftsplan.Viktig for lokale arbeidsplasser

Investeringen er på 20 millioner kroner.

- Det er en stor investering, men også en god mulighet til å få et forbedret driftsopplegg, sier Iversen.

- Et solid driftsgrunnlag er viktig for lokale arbeidsplasser, lærlingeplasser og råstoff til lokale fiskemottak her på Frøya, sier han.

- Fiskerinæringens rammevilkår er stadig i endring og det er viktig å sikre seg riktig kvotegrunnlag og driftsgrunnlag til en hver tid, opplyser Iversen.


Annonser
Annonser