°C
Annonser
Inbound3910026661637538197 Thomas Yttersian i Kystteknikk Industries AS og Kitt Julie Hansen virksomhetsleder for plan, miljø og forvaltning i Frøya kommune. FOTO: Bjørn Lønnum Andreassen.

- Trenger flere store næringsområder

Næringslivet trenger store arealer for å samarbeide bedre, mener Thomas Yttersian i Kystteknikk. De bør på plass raskt. Det betyr at flere frøyværinger kan få nye næringer som nabo.

Ms Files Php Bjørn Lønnum Andreassen
Annonser

Thomas Yttersian i Kystteknikk Industries AS påpeker det stadige behovet for å tilrettelegge næringsarealer, slik at det blir enkelt å etablere seg på Frøya.

- Det trengs områder som ligger klare slik at det bli attraktivt for flere aktører å etablere seg her. Flere etableringer er lettere å få til om man satser på større næringsområder med et mangfold av aktører. Det kan stimulere til mer samarbeid og synergier på tvers av bransjer og bedrifter, sier han til Frøya.no.

Anledningen for utspillet er Frøya næringsforenings lunsjmøte nylig, der planer og ideer for næringsarealer på øya ble presentert og diskutert. Fortsatt behov for areal snarlig, ble påpekt av flere.Flere servicebedrifter

Kystteknikk driver blant annet vedlikehold av skip og båter, samt bygging av båter. Yttersian poengterer at nettopp særlig servicebedrifter bør få muligheten til å samle seg.


lunsjmøte, Hotell Frøya
Kitt Julie Hansen presenterte ideer for hvordan næringsaktører kan få plass, for lunsjmøte på Hotell Frøya. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen- Da kan kundene komme til ett sted og slipper å kjøre øya rundt. Næringslivet bør ha tilrettelagte områder som er store nok. Nøkkelen for å få til en god utvikling er å la forskjellige aktører få tilhold på samme område. Da får vi til synergier mellom bransjer, sier han.

- Jeg føler at aktørene på Frøya generelt er flinke til å bruke hverandre og samarbeidet fører stadig til god vekst. Vi er heldige som bor i en kommune som er framoverlent og ser behovene til næringslivet. Det har vært en stor utfordring at arealer har manglet, konstaterer Yttersian.

- Jeg ser behovet for spesielt å tilrettelegge for bedrifter som ønsker å fokusere mer på ny teknologi opp mot havbruk, sier han.Avklarer behov


Kitt Julie Hansen, virksomhetsleder for plan, miljø og forvaltning i kommunen, er positiv etter tilbakemeldingene fra møtet på Hotell Frøya.

- Kommunen som reguleringsmyndighet og utvikler ønsker å være på banen for å legge til rette. Men fortsatt er dette prosesser som tar tid. Kommunen må være sikker på at vi tilrettelegger arealer som er interessante for næringene, sier Hansen.

- Derfor har vi nå vist fram arealene vi ser kan være aktuelle. Vi går bredt ut nå, så må vi antagelig snevre inn og ta bort ideer til næringsarealer, sier hun.Havner og naboer?

Hansen opplyser at kommunen blant annet må fokusere på hvor havnene skal være i framtida.

- Er det behov for havn på Skarpneset/Stormyra, Husvika, Sistranda og Hammarvika? I dialogmøtet på hotellet kom også ideen om å vurdere havn på Norddyrøya. Vi må bli enige om hvilke arealer vi skal gå videre med i planprosessen. Det må satses på noen områder og vi må ta noe risiko, sier virksomhetslederen.

- Noen ønsker fra næringslivet er tydelige, for vi har kjørt undersøkelser. Alle må huske at bruken av arealene ikke bare handler om hva næringslivet vil. Kommunen må balansere dette opp mot andre interesser som private naboer og naturmangfold før spaden kan stikkes i jorda, sier hun.

Stedene som er diskutert for ny- eller videre utbygging er Rabbaheia, Tuvneset/Storheia, Ørnflaugvågen, Nordhammarvika, Uttian/Hestøya, Husvika på Nordskaget og Frøya næringspark på Nesset.


Torill M. Pettersen, Siri Bø Timestad, Kitt Julie Hansen, Arnt Fissum, lunsjmøte, Frøya mæringsforening
Lunsjmøte med servering fenget næringsaktører, på nærmeste bord: Torill M. Pettersen - Frøya nøringsforening, Siri Bø Timestad - Norconsult, Kitt Julie Hansen - Frøya kommune og Arnt Fissum - Ris AS. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen
Annonser
Annonser