Frøya nyheter

29.03.2020 °C m/s
Annonser
Formannskap Enstemmig Formannskap Jubel Arkivfoto: Et samlet formannskap og et nesten enstemmig kommunestyre vedtok at dispensasjonen til Trønderenergi falt på grunn av at de ikke hadde startet arbeidet i tilstrekkelig grad innen treårsfristen. I dag vedtok fylkesmannen at Frøya kommunes vedtak ikke er gyldig. FOTO: Lena Jørgensen

Trønderenergi krever 693.000 fra Frøya

TrønderEnergi har sendt et krav på over en halv million kroner til Frøya kommune. Dette er utgifter selskapet hevder å ha hatt som følge av kommunens stoppvedtak. Nå mener de kommunen skal dekke utgiftene til advokathjelp.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserTrønderEnergi har lenge truet Frøya kommune med millionkrav etter vårens tumulter omkring vindkraftutbyggingen.

Nå har selskapet sendt kommunen et krav på 693.000 kroner for saksomkostninger TrønderEnergi har fått som følge av kommunen. Dette skriver Hitra-Frøya.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TrønderEnergi, Stig Tore Laugen sier til E24 at dette ikke et erstatningskrav, det er kun dekning av kostnader knyttet til advokatutgifter.

Dette skal være ekstraomkostninger TrønderEnergi har hatt til advokathjelp i forhold til Frøya kommunes vedtak om byggestopp, og klage til fylkesmann og departement.

478.800 kroner er fakturert i forbindelse med klagen og 214.200 kroner i forbindelse med omgjøringsbegjæringen.Klanderverdig


– Frøya kommunes behandling av denne saken har vært klanderverdig.

-Til tross for at kommunen aldri har utfordret gyldigheten av konsesjonsvedtaket, har den forsøkt å stanse utbyggingen av vindkraftverket ved bruk av sin planmyndighet, skriver advokatfirma Thommesen AS i klagebrevet på vegne av Trønderenergi, ifølge Adresseavisen.

Trønderenergi har også anmeldt en vindkraftaksjonist for å ha oppholdt seg på anleggsområdet under sprenging.Annonser
Annonser