°C
Annonser
Power Point 2 Jpg

Trønderenergi må følge offentlighetsloven

Trønderenergi må også følge offentlighetsloven. Det svarer Fylkesmannen på klagen fra Norges Miljøvernforbund. -Vedtaket gjør det mye lettere for vindkraftmotstanderne å følge med på hva selskapet driver med, sier Trygve Moxness i NMF.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser
Er TrønderEnergi omfattet av offentlighetsloven, og må utlevere brev og papirer til offentligheten om de krever det?

Det har Norges Miljøvernforbund og Trønder Energi vært uenige om lenge.

Norges Miljøvernforbund har i lengre tid best om å få utlevert papirer fra Trønderenergi som forbundet har ment har vært offentlige.

Dette har Trønderenergi protestert på og hevdet at de er et privat selskap unntatt fra offentlighetsloven.

Etter klage fra NMF har Fylkesmannen i Trøndelag fattet vedtak om at Trønderenergi AS er en offentlig virksomhet som er pliktig til å etterleve bestemmelsene fastsatt i offentleglova.

Vedtaket er prinsipielt viktig ettersom at vindturbinmotstandere heretter kan få utlevert papirene fra Trønderenergi AS og trolig også andre vindturbinselskaper, skriver NMF i en pressemelding.

Lettere å se i kortene
-For at Trønderenergi AS skal være i stand til å etterleve offentlegloven, blir Trønderenergi også pliktig til å føre postjournal av all innkommende og utgående arkivverdig e-post, brev med mer, sier Trygve W.Moxness i NMF

-Vedtaket fra Fylkesmannen gjør at folk mye lettere kan følge med på hva Trønderenergi AS holder på med, mener han.

-Etter at Fylkesmannen nå har fattet vedtak om at Trønderenergi AS er en offentlig virksomhet, er selskapet også pliktig til å etterleve bestemmelsene fastsatt i offentleglova.

-Vedtaket er prinsipielt viktig ettersom at vindturbinmotstandere heretter kan få utlevert papirene fra Trønderenergi AS og trolig også andre vindturbinselskaper, sier Moxness i en kommentar.Strid om powerpointDet var kravet om å få utlevert en powerpointpresentasjon foretatt for NINA av TrønderEnergi som har forårsaket klagen.

NMF klaget på at de fikk en retusjert versjon og ba om den originale, noe TrønderEnergi mente de ikke hadde krav på da dette var kommunikasjonsdirektørens eiendom, ikke offentlig.

Nå har altså Norges Miljøvernforbund fått medhold hos Fylkesmannen.

-Det innebærer et helt klart brudd på likebehandlingsprinsippet i offentleglova § 6 når Trønderenergi AS kun var villig til å utlevere deler av presentasjonen til NMF, sier Moxness.

-Det var derfor bra at Fylkesmannen opphevet Trønderenergi AS sitt opprinnelige vedtak om at bare deler av presentasjonen skulle utleveres til NMF.
Annonser
Annonser