Frøya nyheter

19.06.2019 °C m/s
Annonser
Illustrasjonsfoto Foto Sander Van Der Wel

-Tenk før du ber noen "ta seg sammen"

På verdensdagen for psykisk helse ber Ulmar Timannsvik om mer forståelse for psykisk sykdom.

Annonser

FOTO: Illustrasjonsfoto, Sander van der Wel

Av Ulmar Timannsvik: 

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse over hele kloden. Målet er å fremme bevissthet, øke kunnskapen og åpenheten om psykisk helse. Det skal bli like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske.

Alle mennesker har en psykisk helse, på lik linje med den fysiske. Har du en god psykisk helse merker du lite til den, for å si det på den måte. Har man en dårlig psykisk helse kan det føre til at man i verste fall kan bli helt handlingslammet og det blir nødvendig med innleggelse.

Det er vanskeligere «å treffe» med rett medisin og behandling til psykisk sykdom enn fysisk sykdom. Psykiske lidelser er blitt vår tids nye folkesykdom sammen med hjerte- og karsykdommer og kreft.I Norge vil omtrent halvparten av oss oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. 

I følge Folkehelseopplysningen ble det i 2017 her i Norge registrert 617 personer som valgte å avslutte livet. Det er vanlig å anta at det er 10 selvmordforsøk per selvmord. Altså omlag 6000 forsøk i året

Det er likevel en sykdom som blir tabubelagt. 

Selv om det er blitt mer åpenhet om det nå er det enda veldig mange fordommer som sitter i. Mye av dette skyldes uvitenhet.

Kommer du gående med krykker eller en gipset arm har du «dokumentert» for omverden at det er noe som du plages med. Er man psykisk syk, så er dette vanskeligere «å bevise».

Det er vel ikke så rart heller. Denne formen for sykdom er ikke utvortes for å bruke en sånt uttrykk. Den er så til de grader innvortes som det går an å få det. Psykisk sykdom kan artes på tusen forskjellig måter. Hvert sykdomstilfelle er helt unikt. Og da sier det seg selv at riktig behandling/medisinering blir vanskelig å finne.


Noen har angst, andre sliter med depresjon. Som sagt så har hvert enkelt tilfelle sin egen historie. Hos noen blir plagene så sterke at de blir helt invalidiserende. De kommer seg opp av senga engang. De finner på en måte trygghet med å gjemme seg under dyna.

For noen kan det å gå til postkassen å hente dagens post, gå på butikken, eller være i en forsamling, en prøvelse de ikke klarer å håndtere.

Mange har fått høre fra andre at «det er bare å ta seg sammen» hvis man «plages me nærvan», som det kalles på godt trøndersk. «Bare å ta seg sammen»! Det er absolutt noe av det verste en psykisk syk person kan få høre!

Det er ingen som velger å bli psykisk syk. Hadde det vært så enkelt hadde vel de aller fleste med dårlig psykisk helse gjort akkurat det. Men man kan vel ikke forvente at de som ikke har vært i samme situasjon selv skal forstå.


Humor har mange ganger vært brukt som «hjelpemiddel» når hverdagen blir tung og hanskes med. Men når man er i en dyp depresjon tror jeg at humor er det siste de tenker på, langt mer gjøre seg nytte av den. 

Det er de som har fått slengt etter seg følgende bemerkning; «Han/hun er ikke på arbeid, men de de klarer å gå en tur. Noen klarer til og med å trene! 

Har vedkommende som kommer med en sånn kommentar, tenkt over at dette er en del av behandlinger/medisineringen? «Naturmedisin» er en av de beste medisinene både for «kropp og sjel»! Og så er det helt gratis!Jeg forstår at de utenforstående ikke kan settes seg inn i en psykisk syk persons lidelser. Det er umulig. Så fremt man ikke har vært, eller er i en sånn situasjon selv. 

Tenk dere litt om før dere ber noen om å ta seg sammen. Det kan ha helt motsatt virkning. Ønsker dere alle sammen en fortsatt fin dag! Spesielt de som sliter med den psykiske helsen!

Annonser
Annonser