Frøya nyheter

23.08.2019 °C m/s
Annonser
ørn-i-flukt-2

Tanker om en uviss framtid

Kai Ronny Arntzen har skrevet ned sine tanker omkring de siste dagers tumulter i vindkraftsaken.

Annonser

Av Kai Ronny ArntzenDet renner små tårer på regnvåte kinn, det samles folk rundt en gravemaskin.

Ørnen den skuer ned på sitt rike, må forlate sitt reir om den vil eller ikke.

En verden forandres fra et hjem til en slagmark, til en uviss fremtid i ruiner og sandtak.

Man taper noen kamper, man vinner noen slag, det viktigste er det vi gjør her i dag.

Står opp mot makten og krever vår rett, i et angrep som hele vår verden får sett.

De tvinger seg inn i vår vakre natur, som en invasjon fra en fientlig kultur.

Våre tjenestemenn har byttet side, lar makten uhindret få kreve sin vilje.

En øy blir rasert i kamp om profitt, en ørn seiler bort i fra det som var sitt.

Man taper noen kamper, man vinner noen slag. Det viktigste er det vi gjør her i dag.

Står opp mot makten og krever vår rett, i et angrep som hele vår verden får sett.

Det kjempes og slåss på en fredelig måte, noen er sinte og andre må gråte. D

et siger inn i kropp og i sinn, alvorlighet og tanker om fremtidens syn.

Hvem reiser fra oss, hvem blir igjen, ørnen er nå en fjern prikk på himmelen.

Man taper noen kamper, man vinner noen slag. Det viktigste er det vi gjør her i dag.

Står opp mot makten og krever vår rett, i et angrep som hele vår verden får sett!


Annonser
Annonser