°C
Annonser
De forste kunstnerne resise1

Støtter utvidet kunstprosjekt på Sula

Lengre opphold på Sula for kunstnere, tettere samarbeid med frøyakunstnere, skoler og næringsliv. Det er litt av planene til Stiftelsen Sula fyr når de vil utvide kunstnerprosjektet på øya. Positivt for øyrekka mener rådmannen og tilrår større bevilgning til porsjektet.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserRådmannen er positiv til at Stiftelsen Sula fyr ønsker å utvide prosjektet med å ha gjestekunstnere boende på Sula. I 2014 tilbrakte elleve kunstnere fra hele verden perioder på Sula under sitt opphold ved Lademoen kunstnerverksted i Trondheim. Nå ønsker Sula fyr å jobbe for at kunstnere kan tilbringe hele Norgesoppholdet sitt på Frøya. To personer har allerede sagt at de ønsker å bo og jobbe på Sula en hel måned hver. Ja til øyrekkaØyrekka står i fokus for tiden, og rådmannen ber derfor politikerne si ja til både videreføring av det tre år lange prosjektet, og også til utvidelse av det. Stiftelsen søker om 110.000 kroner, noe rådmannen mener de bør få. Dermed ser man for seg at kunstnere blir boende på Sula i lengre perioder, noe som åpner for nye muligheter. Jobbe med frøyakunstnereTidligere var positiv omtale, nye impulser og kunstneriske opplevelser det Sula og Frøya satt igjen med at de korte kunstneroppholdene. Med lengre opphold ønsker Stiftelsen at de tilreisende kunstnerne skal opprette kontakt med kunstnere på Frøya, at de kan presentere det de jobber med for kulturskole og skole, samt eventuelt ta utsmykkingsoppdrag for næringslivet. Astrid og Bryhild positiveStiftelsen Sula Fyr har allerede vært i kontakt med Frøyakunstnerne Astrid Reppe og Brynhild Vavik som er positiv til å diskutere et samarbeid med de tilreisende kunstnerne. Stiftelsen ser nå også på muligheten for å åpne sykestua og sette i stand en hybel og et arbeidsrom. Positivt for øyrekkaKunstnerverksted er veldig positivt for Frøya kommune og ikke minst for Sula. Dette tiltaket sammen med andre tiltak i øyrekka vil bidra til en positiv utvikling i denne regionen i fremtiden, mener rådmannen. Sula stiftelsen er også en samarbeidspartner med Tove Cecilie Fasting som ønsker å etablere seg der og drive egen turistbasert virksomhet. Også planlagt samarbeid med Frøya kulturskole, skoler på Frøya og private personer/næringsliv vil gi veldig positive ringvirkninger for kulturlivet i regionen og gi godt omdømme for Sula og Frøya kommune, mener rådmannen.


Annonser
Annonser