°C
Annonser
Ingrid Kristiansen Birgit Langøigjelten Pål Terje Bekken Pia Espnes Ohren

Stor satsing på unges psykiske helse

De tre neste årene får Frøya kommune 175.000 kroner i året for å bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Hva bør pengene brukes til? Nå er alle frøyværinger invitert til folkemøte for å si sin mening.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

På bildet: Ingrid Kristiansen (kommuneoverlege), Birgit Langøigjelten (avdelingsleder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten), Pål Terje Bekken (varaordfører) og Pia Espnes Ohren (leder Frisklivssentralen).


Frøya kommune er en av få kommuner som er så heldig å få midler fra nye Trøndelag fylkeskommune for å sette i gang tiltak som bedrer barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

De tre neste årene får Frøya 175.000 kroner hvert år til tiltak som skal gi barn og unge en bedre hverdag.

Nå inviterer ordfører, rådmann, opposisjonsleder og Forum helsefremming om et samfunnsmøte for å diskutere hva pengene skal gå til:

- Vi tror det trengs et helt lokalsamfunn for å oppdra et barn. Og spørsmålet er hvordan vi best kan skape et godt lokalsamfunn som gir oss tydelige voksne og trygge barn, sier kommuneoverlege Ingrid Kristiansen i Frøya kommune. 

- Nå inviterer vi både ungdom og voksne til idédugnad. Her er alle velkommen. Alle som er engasjert i lokalsamfunnet bør møte opp, sier hun. Tørre å bry seg mer

Mandag 20.november blir det idédugnad i Frøya kultur- og kompetansesenter. Der vil det både bli innlegg og diskusjon rundt hvilke tiltak som kan føre til hva som kan gjøre Frøya som lokalsamfunn tryggere og bedre for barn og ungdom.

Hovedfokuset vil ligge på å styrke foreldrerollen og på livsmestring. 

- Livsmestring handler om å mestre livet å best mulig måte med de utfordringene man har. Vi ønsker å styrke befolkningen og få til et lokalsamfunn der alle tar ansvar for alle. Der solidaritet og det å bry seg er enda viktigere enn det er i dag, sier Birgit Langøigjelten, avdelingsleder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Frøya kommune. 

- Det skal ikke være feil at nabokjerringa følger med litt. Det er kanskje blitt litt for lite av det. Vi må tørre å bry oss om hverandre, sier Ingrid Kristiansen.

- Vi må ha voksne som ser barna og ungdommene våre og som tør å være tydelige nok. Vi vil ha et lokalsamfunn som tør å være tydelige sammen, sier hun. - Viktig at alle stiller seg bak tiltakene

Forum helsefremming er et apparat som består av alle mulige aktører som har noe med barn og unge å gjøre på Frøya. Det er oppvekstsjefen, politi, SLT-koordinatoren, psykisk helse, tannhelsetjenesten, barnevernet, frisklivssentralen, skolehelsetjenesten, helsestasjonen og alle som har et ansvar innen helsefremming og forebyggende arbeid. 

Bakgrunnen for forumet er å samle disse tjenestene til et felles apparat som jobber samlet om felles mål. Og nå vil de inkludere hele samfunnet i den jobben.

- Hele lokalsamfunnet må være enig for at dette skal fungere. Det er kjempeviktig at alle kommer med sine ideer og tanker rundt dette, og at vi sammen kan stille oss bak tiltakene, sier Ingrid Kristiansen.

Spørsmålene kan være; Hva skal til for å gi barna våre bedre oppvekstvilkår? Hva skal til for å senke debutalderen for rusmidler? Hvordan kan vi sørge for at færre i befolkningen sliter med overvekt? Hvordan kan vi styrke den psykiske helsen? 

- Dersom man føler på et engasjement for å styrke lokalsamfunnet så bør man møte opp. Det kan være ledere i idrettslag, ungdom, besteforeldre; alle er invitert. Man må ikke være forelder for å bry seg. Dette er et samfunnsmøte, ikke et foreldremøte, sier Pia Espnes Ohren, leder i Frisklivssentralen. 
NB! Denne saken ble publisert for første gang den 03. november. Annonser
Annonser