°C
Annonser
Marit Ursin Anne Trine Kjørholt Anne Gaustad

Stort internasjonalt prosjekt til Frøya

Et fireårig langt forskningsprosjekt, med 12 millioner kroner fra forskningsrådet, settes i gang til høsten. Og Frøya er ett av stedene som skal studeres.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

«Valuing the past, sustaining the future» er det internasjonale navnet på prosjektet som skal ta for seg kystkultur, kunnskap og identitet til øyfolk rundt om i hele verden. Blant stedene som skal studeres er Australia, Kypros, Irland, Færøyene og Frøya.

- Vi skal ta for oss tre generasjoner; intervjue ungdom i videregående skole, foreldregenerasjonen og besteforeldre-generasjonen. Og så vil vi se på den kunnskapsoverføringen som skjer utenfor skolen, og det som går i arv, sier Anne Trine Kjørholt, professor ved norsk senter for barneforskning.


- Frøya er nyskapende og interessant

Det er et stort prosjekt, med en varighet på fire år, som fikk hele 12 millioner i støtte fra forskningsrådet. 

Og Kjørholt og kollega Marit Ursin gleder seg veldig til å komme i gang med intervjuene i løpet av høsten. Og ser frem til et tett og godt samarbeid med Anne Gaustad og Blått kompetansesenter.

- Noe av det som er veldig interessant med Frøya er at det skjer så utrolig mye. Næringslivet er i vekst, og det er ei øy som generelt er i voldsom utvikling. Frøya er nyskapende og interessant, og det gjør at det både oppstår store fordeler, og store utfordringer, sier Kjørholt.

- For vår del så blir det spennende å se på hvordan kulturen blir påvirket av at så mange forskjellige nasjonaliteter har flyttet hit, og så blir det spennende å se på hvordan de integreres i lokalsamfunnet, sier professoren.


- Blått kompetansesenter samler alle

De synes også det er svært interessant å se hvor bredt nedslagsfelt Blått kompetansesenter viste seg å ha under åpningen i forrige uke.

- Det er en veldig attraktiv plass for våre samarbeidspartnere, og en flott plass å jobbe. Men det som er utrolig spesielt er å se at senteret fanger opp alle. Åpningen var et samlingspunkt for folk i alle aldre, og for hele samfunnet her ute. Det er helt unikt, sier Kjørholt.

Forskerne samarbeider også med Vitenskapsmuseet, og planlegger å lage en utstilling av resultatene til slutt. Men først skal de lære mye om dynamikken mellom fortid, fremtid og nåtid, og kunnskapen som går i arv.

- Veldig mye av kunnskapen man får meg seg kommer fra andre steder enn skolen, og praktisk kunnskap er vel så viktig som teoretisk kunnskap. Vi er spent på å se hva vi finner ut, og gleder oss til å begynne, sier hun. 


Annonser
Annonser