°C
Annonser
Frøya Svømmehall Badeland Gåsø Sistranda Tegninger Gåsø Næringsutvikling og Arkitekt Thommesen har lagt frem de første tegningene av det som kan bli Frøyas badeland. FOTO: Arkitekt Øystein Thommesen.

Sterk tro på badeland på Frøya

Frøyapolitikerne setter av én million kroner til å videreutvikle ideen om et badeanlegg på Frøya.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøya kommune og politikerne er heltente på ideen om et badeanlegg helt nede ved sjøkanten på Sistranda. Nå skal ideen om Frøyas badeland tas videre.

Nå setter Frøya kommune av én million kroner fra disposisjonsfondet, for å videreutvikle ideen og ta prosjektet videre.

- Å bygge et badeanlegg i sjøkanten vil være et fantastisk løft for Frøya, sier Hans Stølan (Sp).


LES OGSÅ: Vil bruke én million på å utvikle badeland


Sterkt offentlig og privat samarbeid

Han har sterk tro på at det offentlige og det private på Frøya vil få til dette i fellesskap.

- Vi er gode på fellesprosjekter; bare se på det fine helsesenteret Kysthaven, Frøya kultur- og kompetansesenter/Guri Kunna videregående skole og Frøya Storhall, sier Stølan.

- Dette vil bli et nytt stort fellesprosjekt på Frøya, der den største bekymringen vil bli driftsutgiftene. Vi må finne en måte å løse det på. Jeg ser likevel ingen grunn til at det ikke skal gå, sier han.

- Nå skal vi sette alle kluter til. Vi har ganske stor gjennomføringsevne, når vi bestemmer oss. Dette klarer vi å få til!
Et enstemmig kommunestyret valgte å gå for følgende vedtak:

  1. Kommunestyret nedsetter formannskapet som styringsgruppe for utredning av nytt badeanlegg. Utredningen utføres av en prosjektgruppe bestående av assisterende kommunedirektør økonomisjef, virksomhetsleder kultur og idrett og virksomhetsleder bygg og kommunalteknikk.
  2. Styringsgruppen skal foreslå en organisering av badeanlegget og utarbeide et konkurransegrunnlag med en foreslått kostnadsramme, som skal behandles i kommunestyret før det eventuelt legges ut på offentlig konkurranse.
  3. Kommunestyret setter av 1 million kroner fra disposisjonsfondet til dette arbeidet.
  4. Før en beslutning tas skal realistiske økonomiske konsekvenser for kommunens drifts- og investeringsbudsjetter være klarlagte.


Annonser
Annonser