Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Hans-Anton-Grønskag

-Stå sammen om skolen, Frøya og Hitra

Hans Anton Grønskag mener at Frøya og Hitra må stå sammen om Guri Kunna videregående skole. Han mener at både skolestedene og kommunene bør si nei til fylkets bestilling om endring i fagtilbudet på skolene.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Hans Anton Grønskag


STÅ SAMMEN OM GURI KUNNA – HITRA OG FRØYA!

Ingen er tjent med at det blir en strid om plassering av studieforberedende på Hitra og Frøya.

Reisevei som argument vil sannsynligvis føre til uavgjort løp mellom kommunene, uansett.

Langt viktigere er det at fylkeskommunen ikke innser at kombinertskolen er det som skal gjelde.

Det var en mening med at yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger skulle samarbeide under samme tak.

Man bør konsentrere seg om de interne forholdene på skolestedene, og i den diskusjonen er det viktigere å høre på skolenes egne, enn å lokke fram argumenter om reisevei.- La ballen ligge!

Faglig samarbeid på tvers er viktig, og en sammensetning av yrkeskompetanse og allmennfagkompetanse er viktig for begge skolestedene!

Så lenge Guri Kunna eksisterer med to skolesteder, burde derfor fylkeskommunen latt denne ballen ligge!

Hva kan noen tjene på å framprovosere en avgjørelse som fører til at ett av skolestedene blir en ren yrkesskole?

Det regnestykket, med alle konsekvensene, bør man i alle fall etterlyse!

Det hjelper ikke å si at Guri Kunna, til sammen, er en kombinertskole. Det er det daglige, formelle og uformelle samarbeidet internt i skolen som blir rammet, uansett hvilke triks man benytter seg av for å definere en skole!Avvis fylkets bestilling

Dette er å skru tiden tilbake til tilstandene før den videregående skolen ble startet, bare med den forskjell at alle yrkesfag er mer avhengig av et bredt fagmiljø nå enn den gangen.

Fylkets bestilling til skolene bør derfor avvises, både av kommunene, og av skolestedene, og skolens ledelse.

Dette er å gamble med kvaliteten, og det er vel ingen tjent med!

Stå sammen Hitra og Frøya!!!


Annonser
Annonser