Frøya nyheter

26.02.2020 °C m/s
Annonser
Opplevelsesnæring Foto Marius Rua

Skal løfte trøndersk opplevelsesnæring

Trøndelag fylkeskommune har satt i gang et viktig arbeid som skal gjøre Trøndelag mer attraktiv som opplevelsesdestinasjon.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Pressemelding. FOTO: Marius Rua


Prosjektet heter «Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030».

Det skal gi mer kunnskap, finne videre retning for utvikling og velge tiltak som vil løfte trøndersk opplevelsesnæring.

- Vi skal skape et fremtidsbilde av opplevelsesnæringene. Fremtidsbilder, eller scenarier, er en kjent metode for å finne felles mål å jobbe mot, sier Øystein M. Eide i fylkeskommunens seksjon kunst og kultur, som leder styringsgruppen.

-Dette skal vi gjøre gjennom omfattende kunnskapsinnhenting, involvering og samhandling mellom sentrale aktører.

Sammen skal vi gjøre gode veivalg og velge tiltak som vil styrke Trøndelag som opplevelsesregion, sier han.

Prosjektet har en styringsgruppe med deltakere fra ulike deler av opplevelsesnæringene.

Opplevelsesnæringen er alt vi før har kalt reiseliv, men i tillegg kommer opplevelser knyttet til mat, natur, kultur/kulturarv og større arrangement.Inviterer til workshop


- Høsten 2019 skal vi, i samarbeid med destinasjonsselskapene, arrangere workshops rundt omkring i Trøndelag. Bedrifter, museer og andre sentrale aktører blir invitert til regionale arbeidsverksted.

-Prosessen er viktig for eierskapet og forankringen, sier prosjektleder Ragnhild Vist Lindberg i Trøndelag fylkeskommune.

- For Trøndelag Reiseliv, som har det trønderske reiselivsoppdraget, vil prosjektet gi viktig kunnskap. Et reiseliv i kontinuerlig endring krever at vi som næring er endringsvillige og innovative både når det kommer til utvikling og markedsføring.

-Prosjektet vil gi oss et grunnlag for viktige veivalg og videre profilering av fylket, og vi ser frem til en spennende prosess, sier Line Samuelsen i Trøndelag Reiseliv.Samarbeid med fagmiljø

-Fylkeskommunen har valgt Nordlandsforskning, Mimir og Capia som leverandør av prosjektet.

-Disse er nasjonalt anerkjente fagmiljø med omfattende erfaring og fagkunnskap. De sier at Trøndelag har flere rundreiseturister enn andre reisemål.

-Trøndelag faller litt mellom ikoniske regioner som Vestlandet og Nord-Norge. Da må vi forstå markedet og finne ut hvor energien er innen disse næringene.

-Vi må dra nytte av alle opplevelsesressursene som Trøndelag har, sier Lindberg.


Annonser
Annonser