Frøya nyheter

18.09.2019 °C m/s
Annonser
Frode Riiber Geir Furberg Nmk Frøya Frode Riiber og Geir Furberg i NMK Frøya argumenterte for at kommunen skulle støtte opp om etableringen av klubbhuset på Flatval..

-Slutt å forskjellsbehandle idrettsgrenene

Høyres Martin Nilsen gikk hardt ut med støtte til Frode Riiber og Geir Furberg i motorsportklubben NMK Frøya. Borgerlig gruppe ønsket å bevilge en million kroner til nytt klubbhus på Flatval, men ble nedstemt av flertallet.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Likhetsprinsippet var grunnen til at rådmannen foreslo at Frøya kommune ikke skulle gi NMK Frøya medhold i søknaden på 2,5 millioner kroner i støtte til etablering av klubbhuset på Flatval.

Borgerlig gruppe brukte samme argument for at kommunen burde støtte motorsportklubben med en million kroner.- Det er uakseptabelt

- Jeg mener at Frøya kommune skal være veldig forsiktig slik at vi ikke forskjellsbehandler idrettsgrenene, sa Martin Nilsen (H), og viste til at Frøya kommune støtter aktiviteten i Frøya Storhall med gratis halleie.

- Vi har flere private aktører på Frøya. Derfor gikk vi inn for å gi fritak i alle kommunalt eide anlegg. Dersom vi skulle tatt inn NMK Frøya var det mange som måtte inn. Vi må passe på å gi lik behandling, svarte Kristin Reppe Storø (Ap).

- Det betyr at vi kun støtter idrettsaktivitet i kommunal regi. Ungdommer som velger noe annet skal vi se bort ifra? Det er uakseptabelt, sa Nilsen.

- Nå må vi holde oss til saken, sa Pål Terje Bekken (Ap).En voldsom dugnadsinnsats

Det var duket for debatt i formannskapet da Geir Furberg og Frode Riiber i NMK Frøya la frem sin presentasjon av planene for det nye klubbhuset ved Frøya Motorsportsenter på Flatval.

NMK Frøya har søkt kommunen om 2,5 millioner kroner i bidrag til etableringen av klubbhuset. Frøya kommune har ingen prosedyre for å støtte et slikt privat prosjekt, og rådmannen hadde innstilt på ikke å gi medhold til søknaden med hensyn til andre aktører i frøyasamfunnet med like interesser.

Formannskapet var likevel interessert i å høre om planene for klubbhuset, og å prøve å finne frem til en løsning.

- Vi har holdt på med dette prosjektet siden 2013. De som bruker anlegget begynner å bli utålmodige. Det har blitt lagt ned dugnadsinnsats verdt minst én million kroner allerede. Nå er vi veldig ivrige på å få ferdig klubbhuset og få begynt å bruke det både som klubbhus, verksted, klasserom og samlingsplass, sa Geir Furberg i NMK Frøya.

- Vi er kjempetakknemlige for støtten vi har fått fra kommunen; forskuttering av tippemidler, støtte til kjøp av dobbel-gokarter og støtte til kjøp av tomt. Vi trenger likevel mer hjelp for å få realisert klubbhuset, sa han.Artikkelen fortsetter under bildet:

2 Fast Nmk Frøya Motorsportsenter Høsttreff 2016 Bil 2 Det er mye liv på Frøya motorsportsenter på Flatval.

Alternativ læringsarena og samlingsplass

Politikerne skrøt av jobben NMK Frøya gjør for frøyasamfunnet, både med arrangementer som trekker mange ut til Frøya og som aktør som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Med det nye klubbhuset ønsker NMK Frøya å bidra ennå mer. De ser blant annet for seg at huset kan brukes som en alternativ læringsarena for ungdom og som en sosial samlingsplass for motorinteressert ungdom.

Til sammen vil det nye klubbhuset koste ca. 8,7 millioner kroner. Til nå har de fått en million kroner i tippemidler, 500.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen og 1,5 millioner kroner fra lokalt næringsliv. De mangler ennå midler til å få fullfinansiert prosjektet - selv med 2,5 millioner kroner i støtte fra kommunen.

Borgerlig gruppe ønsket å bevilge en million kroner som kommunalt tilskudd til tiltaket. Arbeiderpartiet, som hadde flertall, stemte for rådmannens anbefaling og valgte derfor å avvise søknaden.

- Vi er alle positive til byggingen av klubbhus. Derfor har vi vært med på å erverve tomt og forskuttert Tippemidler. Men dersom vi sier ja til dette åpner vi for mange flere aktører som kan søke om midler til sine prosjekter, sa Pål Terje Bekken (Ap).

- Martin Nilsen er en golfspiller. Golfklubben vil kanskje komme med søknad om tilskudd til sin green etter hvert. Vi må ta med det i vurderingen, sa han.

- Vi mener at jobben NMK Frøya gjør er viktig for barn og ungdom på Frøya. I tillegg drar de mye folk ut til øya vår med sine mange arrangementer. De har stor betydning for frøysamfunnet og fortjener derfor vår støtte, sa Søreng.Helt likt

Avstemmingen endte med tre mot tre stemmer ettersom ordfører Berit Flåmo (Ap) var ute i et annet møte. Pål Terje Bekken fungerte som ordfører under behandlingen av saken. Han brukte derfor sin dobbeltstemme for å avgjøre saken.

Dermed gikk formannskapet for rådmannens forslag - å ikke innfri søknaden på 2,5 millioner kroner.


Annonser
Annonser