°C
Annonser
Senja Fiskerbåt Fiskere Fiske 7 FOTO: Arkivbilde

Slik vil de få flere kvinner inn i fiskeriene

Regjeringen har kommet med tiltak som skal bidra til flere kvinnelige fiskere.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Nærings- og fiskeridepartementet:


Regjeringen tildeler 1,5 millioner kroner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Tirsdag 30. november er siste frist for å søke.

- De siste månedene har det kommet opp en rekke alvorlige saker som angår kvinnelige fiskere. Vi jobber videre med likestillingsproblematikken, og oppfordrer aktører i fiskerinæringen til å gjøre det samme, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I forbindelse med strategi for bedre likestilling i fiskeriene, ble det satt av 1,5 millioner kroner til likestillingsprosjekter. Målgruppene for tilskuddsordningen er institusjoner, organisasjoner, stiftelser, bedrifter og privatpersoner i Norge. Tiltakene skal komme fellesskapet til gode, og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.


Viktig for rekrutteringen

Det prioriteres blant annet tiltak som kan bidra til rekruttering av kvinner som fiskere og fiskebåtredere.

- For å styrke kvinners muligheter i fiskerinæringen må det jobbes med holdningsskapende arbeid, både mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd. Myndighetene og næringen må forene krefter for å styrke rekrutteringen, og for å drive fiskeriene videre trenger vi både kvinner og menn, sier fiskeri- og havministeren.

Et annet eksempel på tiltak som prioriteres er støtte til nettverk for kvinnelige fiskere, som ivaretar deres interesser som fiskere.


Annonser
Annonser