Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Kreftforeningen På Frøya

Slik skal Frøya bli bedre for kreftrammede

Kreftforeningen har lagt merke til et helt spesielt engasjementet på Frøya. Derfor valgte de å reise utover for å lytte til hva frøyværingene mener skal til for å skape en best mulig hverdag for kreftrammede, pårørende og etterlatte.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Kreftkoordinator-satsingen må videreføres, kompetansenivået må økes og man må fortsette å legge til rette for 24-timers-mennesket; Det var svarene Kreftforeningen fikk da de la sin samling til engasjerte Frøya.

- Det er sjeldent å se et slikt engasjement i hele befolkningen; Frøya er helt spesiell. Alt fra russen til næringslivet er opptatt av å jobbe for kreftsaken, sier Eva Faanes, distriktssjef i Kreftforeningen.

Det var bakgrunnen for at Kreftforeningens distriktskontor i Midt-Norge reiste ut til Frøya for å lære hvordan det er å bli kreftsyk i et lite samfunn, og hva de kan gjøre for å hjelpe.

- På Frøya vet de hva som trengs og er ikke redd for å si det. Vi har fått god innsikt etter møtet vårt, sier Faanes.
Viktig med god kompetanse lokalt

Målet for turen var å finne ut hvordan Kreftforeningen kan hjelpe Frøya kommune med å ha et best mulig lokalt apparat som er klar til å ta imot pasienter og pårørende. 

Svarene fikk de fra to leger, kreftressursen i kommunen, ordføreren, lederen i næringsforeningen og en kreftpasient.

- Noe av det de var tydeligst på var viktigheten av at kreftkoordinator-satsingen videreføres også etter at SiO oppløses, sier Faanes.

- Kreftkoordinator-satsingen har vært et godt og riktig grep som vi er stolte av. Den gir mange positive effekter for pasienter og pårørende der de bor. Det bekreftet frøyværingene, sier hun.

- I tillegg var de opptatt av kompetanseheving. Det er viktig at det lokale apparatet har god kunnskap om kreft, særlig når man bor i en kommune som er langt unna sykehuset, sier Linda Skjærvik, kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen. 


Artikkelen fortsetter under bildet:

Linda Skjærvik Eva Faanes Kreftforeningen Linda Skjærvik og Eva Faanes er svært imponert over frøyværingenes engasjement.Skal være kommunenes vaktbikkje

Kreftforeningen har allerede et tett samarbeid med frøyarussen gjennom Krafttak mot kreft. Nå vil de være enda flinkere til å være behjelpelige overfor kommunens kreftapparat. 

- Vi skal være kommunenes vaktbikkje og sjekke at systemet fungerer slik det er ment. Da er det viktig at vi lytter til opplevelsene til de som bor i kommunene, sier Faanes.

De ble positivt overrasket over den tøffe folkehelsesatsingen i Frøya kommune, og hørte at både ordfører Berit Flåmo og kommuneoverlege Ingrid Kristiansen er opptatt av det samme som de i Kreftforeningen; Å ta vare på 24-timers-mennesket.

- Det er viktig at man tilrettelegger for at hverdagen til kreftsyke og pårørende kan bli så god som mulig. Da må man ha et bevisst forhold til 24-timers-mennesket, sier Faanes. 

Nå skal de ta med seg all informasjon og gjøre det de kan for å bidra til en bedre hverdag for kreftrammede på Frøya.

- Vi vil gjøre det vi kan for å påvirke myndighetene når det gjelder sykepleiermangel og kompetanseheving. I tillegg ser vi frem til et godt videre samarbeid med kommunen, sier hun. 

Annonser
Annonser