°C
Annonser
Miljøuka Brann Og Redning Retura Lunsjmøte Åpnet Miljøuka 2019: Ketil Hjertø (Retura), Øyvor Helstad (Miljøkonsulent), Hilde Hegnes (Miljøuka 2019), Johann Pettersen (varabrannsjef), Anna Carlsson (IUA-rådgiver) og Torill M. Pettersen (Frøya Næringsforum) åpnet Miljøuka 2019.

-Slik håndterer du trusselen akutt forurensing

Miljøuka 2019 er åpnet. Første tema var akutt forurensning i sjø og på land. På tirsdag var tema beredskap og hva privatpersoner og bedrifter kan gjøre før, under og etter eventuelle forurensningshendelser.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Miljøuka på Frøya er i gang. Gjennom hele uken vil både store og små få mulighet til å delta i ulike aktiviteter.

Hovedtema er søppel i havet og Frøya kommune ønsker å bidra til økt kunnskap og tilrettelegging for opprydding av marin forsøpling.


HER kan du få med deg hele programmet til Miljøuka 2019Økt risiko med et voksende næringsliv

Først ute var næringslivet på Frøya. Frøya næringsforums lunsjmøte markerte nemlig åpningen av Miljøuka 2019. Tema var beredskap ved akutt forurensning.

- Næringslivet på Frøya vokser. Det blir mer og mer aktivitet. Det innebærer at det fraktes og lagres flere stoffer på Frøya. Vi opplever økt risiko for akutt forurensning, sier Torill Pettersen, daglig leder i Frøya næringsforum.

- Derfor er det kjempeviktig å få til en god dialog mellom aktører, brann- og redningstjeneste og alle som kan bidra til å begrense skader hvis uhellet skulle være ute, sier Pettersen.Artikkelen fortsetter under bildet:

Johan Pettersen Roy Kenneth Sundfjord Kai Andor Bremnes Magnus Furberg Frøya Brann Og Redningstjeneste Miljøuke Frøya brann- og redningstjeneste er en naturlig aktør å inkludere i Miljøuka. Her er et bilde fra fjorårets åpen dag på stasjonen. Fv. Johan Pettersen, Roy Kenneth Sundfjord, Kai Andor Bremnes og Magnus Furberg.

Forberedt på oljeutslipp?

Hva skjer hvis næringslivet på Frøya blir rammet av et oljeutslipp, stort eller smått? Hva skjer hvis det er din bedrift som forurenser?

Varabrannsjef i Frøya brann- og redning, Johan Pettersen, var på plass i lunsjmøtet til næringsforeningen for å informere om hva de kan hjelpe til med hvis hendelser skulle skje.

Han fortalte om brann- og redning sitt utstyrsdepot som er skapt for å håndtere akutt forurensning og oppfordrer alle til å ta kontakt.

- Det er viktig for oss å fortelle at vi har utstyr og kompetanse til å håndtere slike hendelser. Det er bra å ha oss langt fremme i panna dersom det skulle være noe, sa Pettersen.

- Frøya brann- og redning er en universaletat. Vi har utviklet oss i takt med forventningene fra samfunnet rundt. Vi kan ta ansvar for små og store utslipp som oppstår i kommunen, sa han.

- Det må ikke være en tankbåt som eksploderer for at brann- og redning skal bli involvert. Det trenger ikke å være en stor miljøkatastrofe. Vi kan være tidlig på stedet og sørge for at det blir minimalt med forurensning, sier Pettersen.
Artikkelen fortsetter under bildet:

Oljesøl FOTO: Illustrasjonsbilde av oljesøl.


Har du førstehjelpsutstyr mot utslipp?

Frøya brann- og redningstjeneste er også medlem av IUA - Interkommunalt utvalg for akutt forurensning - og kan dermed få bistand derfra hvis vi trenger ekstra hjelp ved større hendelser.

Anna Carlsson rådgiver i IUA Sør-Trøndelag fortalte hva som er viktig når man skal håndtere akutt forurensning; stoppe lekkasjen, fjerne forurensningen og passe eventuelle miljøhensyn. Det smarteste er imidlertid å være godt forberedt.

- Vår prioritering er klar; 1. liv og helse, 2. miljø og 2. materielle verdier. Næringen må selv være forberedt på å bli rammet av utslipp, sa Carlsson.

- Man kan spare mye på å være godt forberedt. En vanlig hendelse er at det oppstår lekkasje fra en tank eller en båt. Kanskje man bør investere i utstyr til å ha i nærheten, eller tenke over plasseringen i forkant slik at man unngår den verste risikoen, sa hun.

- Det kan være lurt å vurdere risikoen i forkant. Det kan være langt billigere å gjøre noen investeringer i forkant, enn å ta kostnaden i etterkant. Bedriftene har gjerne førstehjelpsutstyr mot brann, men kanskje ikke noe mot forurensning og utslipp?, spør varabrannsjef Pettersen.

- Alle bedrifter bør ha en plan for å berge verdier hvis utslippet kommer. Man bør tenke på flytting, skjerming og øve på dette i forkant, sa Carlsson.

Arrangementet ble avsluttet med at Returas Ketil Hjertø informerte om hvordan næringen kan håndtere avfall i forbindelse med en forurensningshendelse.

- Forhåpentligvis har alle lært mer om hva man kan gjøre og hvem man kan ta kontakt med dersom uhell skjer, sa Torill Pettersen.Annonser
Annonser