Frøya nyheter

26.02.2020 °C m/s
Annonser
Tom Og Evelyn Med S©Rdel Av Sula 52

Skal vokte nye kunstnere på Sula fyr

Tom Kjærås og Evelyn Ovesen blir "fyrvoktere" når kunstnerordningen på Sula nå starter opp igjen. Sula lighthouse artists er et samarbeid mellom Stiftelsen Sula fyr og private givere.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Kunstnerordningen på Sula fortsetter. Dette til tross for at Stiftelsen Sula fyr mistet den økonomiske støtten både fra Frøya kommune og fylkeskommunen.


-Heldigvis har private givere kommet oss til unnsetning. Dette er vi utrolig takknemlig for, sier Ola Flyum i Stiftelsen.


Et råd bestående av ulike kunstnere med tilknytning til Sula skal være med å velge ut hvem som får et gratis arbeidsopphold i Sula fyrvokterbolig med søknadsfrist 31. mai.


-Vi har tatt til oss deler av kritikken mot ordninga, men synes at den er viktig for Sula av flere grunner, sier Flyum.

Beholder oppbygd profil

-Vi har i flere år vært med å bygge opp Sula som "kunstnerøya" i norske kunstkretser. 

Her er de velkomne og her blir de tatt vare på. 

Dette er en profil vi er stolte av og vil beholde, sier Flyum og forteller at de har laget en mer rendyrket Sula-profil på ordninga. 

Ordningen heter nå Sula fyr kunstner - og på engelsk - Sula lighthouse artist. Dette skal skape ringvirkninger i form av forlenget utleiesesong på Sula fyr. 

Oppholdet skal skje utenfor turistsesong på sommeren. 

Trekke folk

-Vi håper at dette får flere til å besøke Sula og dermed også øyrekka, sier Flyum.


Stiftelsen har også engasjert Evelyn Ovesen og Tom Kjærås i SulaKultur som fyrverter, som skal følge opp kunstnerne under oppholdet på Sula. 


-Begge har et stort nettverk blant kunstnere og lang erfaring med liknende arbeid, sier Flyum.

Stiftelsen jobber også med å bygge om deler av fyreiendommen til et verksted for kunstnerne.  

Annonser
Annonser