°C
Annonser
Frøyatunnelen 3

Skal slå i bordet med ekstern ekspertise

Frøyatunnelens skjebne skal snart avgjøres. Billy Fredagsvik (Ap) opplever at Frøya kommune sliter med å nå frem med politisk argumentasjon, og ber derfor om eksperthjelp. Det skal på plass, betrygger ordfører Kristin Strømskag (H).

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Jeg blir skremt av ansvarsfraskrivelsen jeg opplever at fylket utviser for sikkerhet og beredskap på Frøya og Hitra, sier Billy Fredagsvik (Ap).

Han sitter i styringsgruppa som er i møter med administrasjonen i fylkeskommunen om tunneloppgraderingen på Frøya og Hitra.

Denne uken oppdaterte han kommunestyret om sine erfaringer.

- Jeg føler at vi sliter med å nå frem. De er mer opptatt av økonomi. Sikkerheten kommer i andre rekke, mener Fredagsvik.


- Frøyatunnelen er høyrisiko

Etter flere utredninger av risikonivået i dagens tunnel, har Frøya kommune landet på at minimumskravet for oppgraderingen må være å bygge en rømningstunnel, i tillegg til rehabilitering av dagens tunnel.

- I følge tunnelsikkerhetsforskriften er Frøyatunnelen innenfor det som defineres som høyrisiko. Årsaken er at det er en tunnel med langt over tre prosent stigning og en lengde på over 2.000 meter. Dermed må det gjøres avbøtende tiltak, sier Fredagsvik.

- I tillegg er over 15 prosent av trafikken som går gjennom tunnelen tungtrafikk, og det er stor sesongmessig/rushtidsøkning av trafikk. Dette øker risikoen for ulykker, sier han.

Dette opplever Fredagsvik at fylket ikke tar innover seg.

- Når administrasjonen i fylkeskommunen foreslår havarilommer, tilfluktsrom og gangfelt som mulige avbøtende tiltak, blir jeg satt ut, sier han.Vil sette jurister på saken

I torsdagens kommunestyremøte foreslo Fredagsvik, på vegne av Frøya Arbeiderparti, at kommunen ber om hjelp fra jurister.

- Jeg mener at vi bør få inn juridiske betraktninger fra eksperter som kan tolke lovtekst. Det vil gjøre at vi står langt sterkere, mener Fredagsvik.

I tillegg ber han om uttalelser fra brannsjefen i Frøya brann- og redning.

- Vi må få vurdering av det brannfaglige og det juridiske. Det vil gi oss det vi trenger, når vi skal gå inn i møte med fylkeskommunen om hvorfor rømningstunnel er minstekravet, sier han.

Det støtter kommunestyret.


Skal være godt forberedt

Ordfører Kristin Strømskag (H) er enig i opplevelsen til Fredagsvik.

- Jeg er enig i at det virker som at det er den økonomiske rammen og tidsplanen til fylkeskommunen som er viktigst, sier Strømskag.

Det kan ikke Frøya kommune finne seg i.

- Vi skal selvfølgelig trø til med det som er nødvendig av ekstern kompetanse for å argumentere vår sak, sier ordføreren.

- Det er også avgjørende med kommentarer fra brannvesenet. Faren er at fylket legger opp til et beredskapsnivå som ikke er koordinert med det lokale brannvesenet, sier hun.

- Vi er allerede i gang med å skaffe dokumentasjon som kan underbygge vår argumentasjon; både når det gjelder tunnelforskriften, dispensasjoner og det brannfaglige, avslutte Strømskag.
Annonser
Annonser