Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Salmar Jøstenøya Sjøveien 3

-Sjøveien er ikke et godt alternativ

Velger vei foran sjøtransport. Halvveis inne i testingen av transport av laks via sjøveien konkluderer Salmar med at båttransport ikke er et godt nok alternativ med dagens forutsetninger. Det sier Salmars Simon Søbstad.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Med dagens løsninger er det dobbelt så dyrt å transportere laksen via sjøveien enn med lastebil, sier Simon Søbstad, leder for slakteplanlegging og salgskoordinering i Salmar.

I slutten av august sendte Salmar tidenes første laksesending med båt ut i Europa. Dermed ble de førstemann til å ta i bruk den nye kaia på Hitra. Nå er de halvveis inn i testingen og har sendt fem containere laks med båt.

- Forutsetningene er ikke der for at vi kan fortsette med laksetransport langs sjøveien per dags dato. Det kan vi konkludere med allerede nå, sier han. Dyrt og utfordrende med nye metoder

Grunnene til at det er langt dyrere å transportere laksen med båt enn lastebil er mange. Hovedsaklig handler det om at dette er noe nytt:

- For Salmar er det vesentlig mer kostbart å sende laksen med lastebil fra Nordskaget til Jøstenøya. Vi må også leie containere, i stedet for at vi eier containere som kan stå på Jøstenøya. Flere tilbydere innen sjøtransport vil selvsagt også drive ned kostnadene, slik det gjør for lastebiler, sier Søbstad.

- Det er også krevende når det ikke er en rundtur-systematikk. Containerne går tomme tilbake, sier han.

Salmar var klar over at testingen med båttransport ville bli dyr. De ønsket imidlertid å ta med seg viktig lærdom inn i fremtiden:

- Vi visste allerede at det ville bli dyrt og utfordrende i starten. Slik er det når man prøver nye ting. Det vi ville teste var leveringsdyktigheten, at kvaliteten var like god og at logistikken fungerte. Nå har vi fått en god erfaringsbase, forklarer Søbstad.

I tillegg til høye kostnader tar det også lenger tid å sende laksen via sjøveien:

- Det går ett døgn saktere. Vi har derfor valgt å legge sendingen til slutten av uken slik at kundene ikke skulle merke noe forskjell. Det har de ikke gjort, sier Søbstad.Artikkelen fortsetter under bildet:

Salmar Jøstenøya Sjøveien 4 Salmar var de første til å ta i bruk den nye kaia på Hitra.


Har lært mye av testingen

Testingen av sjøveien oppsto etter Tenketank Midt-Norge Sjø, i regi av Bellona. Her samarbeider oppdrettere, transportører, havner og offentlige myndigheter med løsninger for sjøtransport. Målet er å unngå framtidig trafikkaos og redusere klima- og miljøutslipp.

- Testingen har gitt oss en god erfaringsbase. Det var derfor vi ønsket å sende ti containere med laks, ikke kun én sending, sier Søbstad.

- Foreløpig blir det slutt etter testingen her. Men det er et reellt supplement til transporten av laks i perioder der det er veldig høy aktivitet og vanskelig å få tak i nok lastebiler, sier han.

- Vi har sett at vi kan levere innenfor tidsfrister og at kvaliteten på laksen er bra. Vi har lært mye.Nå er det opp til de som setter rammene

Selv om han konkluderer allerede halvveis inn i testingen, ser han for seg at båttransport kan bli stort i fremtiden.

- Det er mange veier å gå. For eksempel gjennom økte tilskudd. Det viktige er å belyse mulighetene og utfordringene til de som bestemmer. Jeg oppfatter at det er en vilje til å prøve nye ting med tanke på klima og miljø, sier han.

- Vi ser det som positivt at Salmar har stått frem for å prøve. Nå er det opp til de som bygger rammeverket å bidra til at det er mulig. Det skal ikke så mye til for å gjøre dette mulig i fremtiden, sier Søbstad.

- Per dags dato er båttransport et ikke-alternativ med de forutsetningene som ligger til grunn, avslutter han. Annonser
Annonser