Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Frøyatunnelen

Sjåføren som kjørte i 168 km/t må i fengsel

Den unge sjåføren som kjørte i hele 168 kilometer i timen gjennom Frøyatunnelen før jul har har fått sin dom.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Torsdag 20. desember 2018 ble en 19 år gammel frøyværing tatt for å ha kjørt i hele 168 kilometer i timen gjennom Frøyatunnelen. Nå har saken vært oppe i Fosen Tingrett og sjåføren har fått sin dom. 

Der la retten vekt på at skadepotensialet ved en slik hastighet er formidabel. De la også vekt på at hastighetsoverskridelsen er enorm, med tanke på at det er 80-sone inne i tunnelen.

– Unge uerfarne førere, spesielt unge menn, og høy fart har ført til mange ulykker og utgjør et stort samfunnsproblem, ikke minst i øyregionen der siktede bor. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt, skriver retten.


Fengsel i 30 dager og tap av førerkortet

I straffeutmålingen la retten til grunn at hastigheten ble målt til over 135 km/t. Da er praksis at det medfører ubetinget fengselsstraff og ikke kan anvende samfunnsstraff.

Dommen ble derfor fastsatt til fengsel i 30 dager. I tillegg ble siktede dømt til 29 måneders tap av førerkortet. I tillegg må han ta en ny førerprøve før han kan få tilbake førerretten. 

Siktede ga en uforbeholden tilståelse. Han var verken domfelt eller bøtelagt før denne hendelsen.


Annonser
Annonser