Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Hans Anton Grønskag Vegvesentomta

«Sisti» eller strandliv?

Hans Anton Grønskag mener at Frøya kommune bør ta frem nye ark og fargestifter for å finne en bedre løsning for den planlagte «Sistien».

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Hans Anton Grønskag:


Jeg forstår behovet for å ta del i det som rører seg på den flotte stranda vi har på Sistranda.

Stranda har alltid vært et yndet område for leik, bading, forskertrang og rekreasjon.

Spørsmålet er om det finnes alternativer til den «Sistien» som nå er under planlegging, og om dette er den rette tida til å prioritere denne satsinga nå.

Slik jeg ser det, er det ingen ting som haster! Tvert imot!Andre ting bør prioriteres

Vi har en perle liggende i kommunesenteret som vi ønsker en best mulig bruk av for både folk og dyr i mange, mange år etter vår tid.

La også de som kommer etter oss få lov å bestemme noe. Vi har andre ting vi bør prioritere høyere! (Ta for eksempel sammenkobling av Hamarvik og Sistranda med gang og sykkelsti.)

Hvordan dette senteret til slutt blir, er det vanskelig å avgjøre i dag, og vi som lever nå skal ikke ta alle avgjørelser for de som kommer etter.
Til hvilken pris?

En «Sisti» vil måtte skape en del "støy", og spørsmålet er om vi er tjent med dette nå, og til hvilken pris? Er det for de gående man ønsker en ny gangvei, eller er det noen andre som vil dette, veldig mye?

Det å gå, og å bruke stranda til leik, vandring og rekreasjon kan imidlertid stimuleres uten en «parkmessig» sti.

Det man trenger er «nøytrale» stikkveier ned til stranda!

Dette bør man få til, både i begge ender av Sistranda, og flere steder imellom.

Et utbygd Frøya Bygdemuseum/Friluftsmuseum, eller hva man vil kalle det, bør være et naturlig «knutepunkt»!Kan skape opplevelsesplasser

Men her starter også et av de største hindrene for å nyte fjæra slik den ligger i dag. Kommunen har fylt opp området nedenfor barnehagen, og dermed sperret stranda, ganske effektivt. 

Lignende sperringer har oppstått andre steder langs stranda, blant annet ved den gamle kirkegården.

Dette bør det ryddes opp i!

Når dette er gjort, vil man oppleve en strand som er lett å gå, og lett å like!

For de aller fleste gående er naturen selv det beste! For de som ikke ferdes så lett på egne bein, har man fortsatt mulighet for å skape opplevelsesplasser med utgangspunkt i «knutepunktene».Gå en ny runde

Jeg skal ikke stikke under en stol at jeg har bange anelser når det gjelder en slik sti. Jeg tror det blir veldig vanskelig å «vedta» at dette kun blir en «spaser-vei». Hvordan har man tenkt å utelukke uønsket ferdsel?

Det er svært mye fugleliv i området, og plantelivet er heller ikke å forakte. Dessuten bor det altså folk langs stranda også!

Jeg vil derfor be kommunen gå en ny runde! (Jeg mener at også miljøorganisasjoner, og Norsk Ornitologisk forening blir koblet direkte inn!)

Dersom hovedmålet er at flest mulig skal få oppleve fjæra, tror jeg det er godt mulig uansett, men jeg tror at bestilling og fasit på den utfordringa ble gitt i samme pakke, før Cubus utarbeidet sine planer.

La oss heller ta fatt på dette med nye ark og fargestifter!


Annonser
Annonser