Frøya nyheter

30.10.2020 °C m/s
Annonser
Golan Idrettspark Frøya Il Fotballbane Naturgressbane Ambisiøse planer: Slik kan Golan idrettspark bli seende ut om noen år. FOTO: Frøya IL

Sier nei til Frøya IL

Flertallet i formannskapet sier nei til å overdra eierskapet av Golan til Frøya idrettslag. Kun Lene Dahlø Skarsvåg (Sp) stemte for å la idrettslaget eie området.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

-Vi i Senterpartiet mener at det er viktig for Frøya IL å stå som eier av Golan, sier Lene Dahlø Skarsvåg (Sp).

Millioninvesteringer i byggingen av Golan idrettspark, gjør at Frøya IL ønsker å overta eierskapet til eiendommen. Det er Frøya kommune skeptisk til. De tilbyr i stedet leieavtale på 30 år.

Skarsvåg mener at Frøya IL bør få eie tomten.

- Det gjør det enklere å utvikle området til et flott område for barn og voksne på hele Frøya. Det vil gjøre det lettere å få lån, finansiering og dugnadshjelp, sier Skarsvåg.Feil overfor Frøya idrettspark

Arbeiderpartiets Geir Meland forstår argumentasjonen. Han mener imidlertid at Frøya kommune bør eie Golan.

- Jeg mener at kommunen selv bør ha kontroll på et så sentrumsnært område, sier Meland.

- I tillegg mener jeg at det blir feil å gi bort Golan gratis, når vi ikke har behandlet andre idrettsanlegg på samme vis. Vi eier 1/3 av Frøya Idrettspark sammen med Frøya fotballklubb og Nabeita IL. Med tanke på likhetsprinsippet blir det feil å overdra eierskapet av Golan til Frøya IL, mener Meland.

-Jeg mener at forslaget til vedtak er kjempebra. Jeg har ingen problem med å være med på en leieavtale på 30 år, sier Meland.


Geir Meland (Ap)


Trenger vi oppsigelsestid?

Uforutsigbarhet var et av de viktigste punktene i argumentasjonen til Frøya IL. Selv om leieavtalen er på 30 år, kan avtalen bli sagt opp med tolv måneders varsel.

Det foreslår ordfører Kristin Strømskag (H) å løse ved å legge inn en lengre oppsigelsestid.

-Spørsmålet er om vi kan legge inn lenger oppsigelsestid enn tolv måneder, for å gi dem mer forutsigbarhet? Går det an å legge inn tre år?, spør Strømskag.

- Trenger vi å legge inn oppsigelsestid i det hele tatt?, spør Arvid Hammernes (V).

- Jeg tror at usikkerheten vil bli der likevel om de leier. Vi i Senterpartiet ser det som beste alternativ å overdra eierskapet, sier Dahlø Skarsvåg.

-Jeg mener at det viktige er at Frøya kommune sikrer et område som skal brukes til allmenn bruk for barn og unge. Derfor må kommunen være sikker på at vi lander en god avtale, sier Hammernes.


Lene Dahlø Skarsvåg (Sp)- Beste alternativ er leie

-Jeg ser det som det beste alternativet at Frøya IL leier. Vi får heller ordne en avtale der de får igjen for innsatsen som er gjort hvis kommunen kjøper området tilbake, sier Dordi Hammer (R).

Frøya IL har søkt om å overta eierskapet til Golan, med en klausul som sier at eiendommen går tilbake til Frøya kommune dersom idrettslaget opphører eller avslutter sin aktivitet ved anlegget.

Det er en avtale uten risiko for kommunen, mener Frøya IL. Der er politikerne uenige.

- Om Frøya kommune får bruk for området, er det tapt, så lenge Frøya IL bruker det. Vi bør ikke låse oss på den måten, mener Hammer.

- Jeg mener at det er helt riktig å bruke området til idrettsanlegg. Jeg ser ikke behovet for å legge verken en skole, boliger eller eldreboliger oppå der. Det er viktig at vi bevarer det området, sier Skarsvåg.

-Jeg er enig i det. Samtidig synes jeg at vi skal eie grunnen der. Området skal være til bruk for allmennheten, men vi skal også bevare likhetsprinsippet overfor andre idrettslag, mener Meland.

- Om det kommer forslag om å bygge skole der, vil jeg stemme nei. Det kan jeg love deg, sier han.Flertallet i formannskapet gikk for følgende vedtak:

  1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 1.1.2021 med mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå ny avtale med Frøya IL. Avtalen legges frem for formannskapet til godkjenning.
  3. Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil 1 million kroner, midlene kan søkes utbetalt når godkjent spillemiddelsøknad foreliggerAnnonser
Annonser