Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Kristin Strømskag Høyre

Sier nei til 180 meter høye vindmøller

Kristin Strømskag i Frøya Høyre mener at debatten handler om en enkel ting: -Er det riktig å bygge 180 meter høye vindmøller mellom Stutvassdalen og Røssmyra? Strømskags svar er ubetinget nei.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Kristin Strømskag:

I senere tid har debatten om vindmøller på Frøya nok en gang rast i sosiale media, på arbeidsplasser og rundt middagsbordene. Og det med rette – engasjement er viktig og riktig. 

Samtidig må jeg personlig si at dette på mange måter har vært en vanskelig debatt å engasjere seg i. 

Stemningen i kommentarfeltene er høy. Politikere fra tidligere kommunestyre og dagens tillegges meninger de vanskelig kan svare for. 

Diskusjonen handler om EU, kapitalistsvin, ACER og tysk invasjon. Kommunens administrasjon beskyldes for bakenforliggende hensikter. Dette tjener etter min mening ikke saken og er en del av andre diskusjoner. 


For min del handler denne debatten om en problemstilling – er det riktig å bygge 180 meter høye vindmøller mellom Stutvassdalen og Røssmyra? Og her er mitt svar ubetinget NEI. 

Kystkommunene både sørover og nordover er allerede bebygd med vindparker. Frøya bør vernes for slike store terrenginngrep og visuell forsøpling. Hubrobestanden står i fare for å utryddes etter utbygging, er vi virkelig villige til å risikere dette? 

Kompensasjonen kommunen nå vil få vil på ingen måte veie opp for de skadevirkningene øyas natur og vi som befolkning må leve med i mange år fremover. 

Nå er den statlige konsesjonen gitt, så jeg tror dessverre kommunen og kommunens innbyggere har liten påvirkningsmulighet. 

Allikevel mener jeg at man i respekt for lokaldemokratiet bør gjennomføre en folkeavstemning. Innbyggerne bør få muligheten til å vise sin holdning til en utbygging som dessverre vil påvirke Frøyas befolkning i mange tiår fremover. 


Annonser
Annonser