°C
Annonser
Mausund Brygger Joar Johansen Tegninger 1

Satser på rorbuer på Mausund

Joar Johansen og hans selskap Havnago AS ønsker å bygge 4 rorbuer og 7 sjøhus i Måøyhålet. Prislappen på prosjektet ligger på rundt 9 millioner kroner. Om alt går etter planen kan byggearbeidene snart være i gang.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser


Jeg har tenkt på dette prosjektet siden jeg bygde sjøhusene på nedsiden av butikken, sier Joar Johansen.

-Sjøhusprosjektet sist gikk veldig bra. Jeg solgte tomtene og opplevde stor pågang. Jeg har allerede lang liste med interessenter til det nye prosjektet.

Jeg ønsker å utnytte plassen og har derfor kjøpt tomtene for å bygge.

Jeg har ikke finregnet på hva dette vil koste, men jeg tror nok prislappen vil ligge på 8-9 millioner.

Men tanken er jo å selge alt, så økonomien i prosjektet er bra, sier Johansen.Bygging til sommeren?


-Nå gjenstår politisk behandling og ny høring, og går alt som jeg håper kan jeg være klar til å starte byggingen før sommeren, sier Joar Johansen.

Hovedutvalget for allmenne og tekniske tjenester i Frøya kommune skal behandle salen i sitt møte torsdag.

Planforslaget åpner for inntil 4 rorbuer, 7 sjøhus/naust, småbåthavn med gjesteplasser og servicebygg. Planområdet omfatter et areal på ca. 2,6 dekar.

Dette bygges som en fortsettelse av marinaen som allerede er etablert her inne.Utnytte området


Kommunedirektøren er positiv, og mener planen er klar for høring og videre saksgang.

-Jeg har lyst til å få til noe på Mausund, og ser et stort behov for fritidsboliger og sjøhus, sier Joar Johansen.

Han syns det er litt ille at området bare står brakk, og ikke utnyttes.

-Jeg ønsker å gi flere tilgang til sjøen og lage flere båtplasser, og utnytte plassen, sier han.

-Derfor håper jeg at den nye høringsrunden blir positiv, Da er jeg klar til å starte ganske raskt, sier Johansen.


Mausund Brygger Joar Johansen Tegninger 2 Mausund brygger kan bli en realitet i løpet av sommeren om det gis grønt lys.
Annonser
Annonser