°C
Annonser
Crozier1

-Sammenligner vindkraft-utbygging med krigen?

Steven Crozier har anmeldeldt NORWEA for brudd på straffeloven om hatefull ytring. siden Nazi okkupantene trakk seg ut av Norge. Hen mener organisasjonen i en fransk dokumentar står fram med dårlig skjult referanse av Nazistenes inntog i Norge 1940.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserDette er anmeldelsen Steven Crozier i dag har sendt til politiet:"Skal det være forskjell på hva gamle Totto fra Titran og NORWEA - lobbyorganisasjonen for vindkraft i Norge, får ytre seg i det offentlige rom?

I 2019 ga Totto Nazi-hilsen til en bil utafor huset sitt, som han trodde var TrønderEnergi. Det viste seg at det var Politiet.

To betjenter steg ut av bilen og konfronterte Totto med hva han hadde gjort. På tross av beklagelser fikk han en bot på kr 8.000 for brudd på straffelovens § 185 om hatefulle ytringer.

Tysk kapital er tungt involvert i bygging av vindkraftverk i Norge. Dette har Tysklands ambassadør Alfred Grannas gitt tydelig uttrykk for med sin epost til statssekretær Tiller i OED, der han i særdeles dårlig skjult diplomat-språk truer Norge med langvarig søksmål for vedtak om ikke å tillate utsatt bygging av vindkraftverk på Andøya.https://www.nrk.no/nordland/tyskland-sin-ambassador-sendte-epost-til-regjeringa-etter-nei-til-andmyran-vindpark-i-andoy-1.14974560Stadtwerke Münchens 70% investering i TrønderEnergis vindkraftsatsing for å redde klimaet er sterkt befestet når Christian Vogt, Stadtwerke München sin representant i Trondheim, sier at de skal bygge vindkraftverk på Frøya - uansett hva departementet konkluderer med. Vogt kom med denne uttalelsen før statsråd Meland kom med sin konklusjon 6.6.2019.https://www.froya.no/nyheter/vi-kommer-til-%C3%A5-bygge-p%C3%A5-fr%C3%B8ya?fbclid=IwAR04VYJ_0bIrleyD9KducSse2Mwm1qUIXdSqZtb3DwwhHqdjplMQZyxh_1Q


I en fransk dokumentar står NORWEA fram med dårlig skjult referanse av Nazistenes inntog i Norge 1940.

Sjefen Øyvind Isachsen har et stort laminert Norgeskart i organisasjonens lokaler. På kartet er det merket av vindkraftverk som er i drift, under bygging og vindkraftverk som er planlagt. Mange av disse vindkraftverk er finansiert og muliggjort med tyske investorer.

Midt på kartet henger en kopi av forsiden til Stavanger Aftenblad fra april 1940 med overskriften: «Tyske tropper har satt seg fast flere steder i Norge»

Hva man gjør i det private rom er privat. Når spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim, med og uten finskjorte blir intervjuet, så trer han fram i det offentlige rom.

Jeg opplever innslaget i dokumentaren: Norvège – le vent de la discorde=uenighetens vind (9:20-11:20) der avisforsiden er fremtredende plassert, som en hatefull ytring mot vindkraftmotstanden i Norge. Den er ikke mindre hatefull enn Tottos feilsendte Nazi-hilsen til TrønderEnergi.https://www.youtube.com/watch?v=ECWQN9QNmsQ&fbclid=IwAR2q0fnHVTpCRG5YGHeQTowtZshTSg_jIqRjiMf3frNLoAd3gkNWb6swh_0


Crozier2 Dette bildet er også lagt med anmeldelsen fra Steven Crozier. Her kritiserer han bruken av avisa på kartet. (Faksimile fransk tv)

Anmeldelse av NORWEA for brudd på straffeloven §185 om hatefull ytring blir sendt til politiet i dag --- som tilfeldigvis er 75 år siden Nazi okkupantene trakk seg ut av Norge.

Vi får se om det er forskjell på Totto og Aasheim.


Steven Crozier


FAKTA OM NORWEA: (Fra store norske leksikon)

Norwea er en interesse- og lobbyorganisasjon som arbeider for å fremme norsk fornybar energiproduksjon.

Organisasjonen arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Norwea arbeider også for en langsiktig utvikling av fornybar energiproduksjon til havs som i tillegg til offshore vindkraft også inkluderer energiformer som bølge og vindkraft. Norwea ble stiftet i 2006 og har i dag rundt 125 medlemsbedrifter og representerer hele verdikjeden rundt vind, bølge og tidevannskraft. Organisasjonen har kontoradresse Oslo.


Annonser
Annonser