Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Mausund Feltstasjon Ungdommer Høstferie 5

Samler inn kunnskap om havet rundt Frøya

Vil du vite hvor søppelet som kommer langveisfra kommer til å ende opp ute i Øyrekka? Det kan Havforskningsinstituttet gi deg svar på. Prosjektet "Aktiv forvaltning for marine ressurser" skal gi Frøya og Hitra mye mer kunnskap.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøya og Hitra kommuner er med i et forskningsprosjekt kalt "Aktiv forvaltning for marine ressurser". Det er et nasjonalt prosjekt som tar utgangspunkt i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Målet er å utvikle verktøy for en lokalt forankret forvaltning av ressursene i sjøen, gjennom å få viktig kunnskap og kunne planlegge bedre i fremtiden.

- På denne måten kan kommunene ta bedre vare på de viltlevende marine ressursene. Vi skal gi dem kunnskapen som gjør at de kan planlegge godt, sier Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet. 

- Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Guri Kunna videregående skole. Det ville vært vanskelig å få det til uten dem, sier Ring Kleiven.
Starter med utvalgte områder


Prosjektet er allerede godt i gang. De sett på hvordan sjøområdene rundt Frøya og Hitra blir brukt; hvilke områder som brukes til turisme, populære fiskeplasser, dykkeplasser og lignende.

Deretter så skal de utarbeide marine grunnkart for utvalgte områder.

- Det gir en helt annen mulighet til å drive planlegging. Målet er at man skal få kartlagt alle områder etter hvert, men det er en enorm jobb. Så vi starter med noen utvalgte områder, sier Ring Kleiven.

De går gjennom den eksisterende kartleggingen av områdene, intervjuer fiskere og sjekker opp fakta. Målet er å få til en gytefeltkartlegging i 2018. Det skal også lages oversikt over strømforholdene rundt omkring i kommunen.

- Slik data kan for eksempel fortelle oss hvor langtransportert søppel vil havne på Frøya. Mausund feltstasjon ba oss om dette, og de har rapportert at det fungerer veldig godt, sier han. 
Har fokus på torsk

De har allerede vært gjennom en prosess for å finne ut hvilke arter som skal ha hovedfokus i prosjektet, og ente på torsk som førsteprioritet. 

- Ettersom fiskerne har vært så positive og samarbeidsvillige, så vil vi forsøke å følge opp flere arter i tillegg til torsken; både leppefisk, kamskjell og sjøkreps, sier Ring Kleiven.

I tillegg så har det blitt valgt ut ett område som skal utredes i første omgang:

- Vi har dessverre ikke penger til å utrede hele Frøya og Hitra. Budsjettet vårt er på 600.000 kroner. Dette ser vi på som et demonstrasjonsprosjekt, der vi kan vise hva som går an, og så håper vi at vi får utrede mer senere, sier han.

- Guri Kunna videregående skole ønsker sitt "maritime laboratorum" utredet. Det feltet som ligger utenfor skolen deres. I tillegg så var det viktig for oss å ta et område mellom Frøya og Hitra. Så da ble det dette området, sier Ring Kleiven, og peker på området som du ser på bildet under.


Aktiv Forvaltning Av Marine Ressurser Her ser du området som vil utredes i første omgang.
Annonser
Annonser