Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Gustav Witzøe Trond Williksen Salmar

Salmarfondet sender Salmar i Høyesterett

Skattemyndighetene nekter Salmar fradrag for penger som de har overført til Salmarfondet for å støtte lokalsamfunnet på Frøya. Salmar har anket saken, og nå havner den i Høyesterett.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Salmar møter Skatt Midt-Norge i Høyesterett. Grunnen er Salmarfondet; gavefondet som er opprettet for å støtte lokalsamfunnet på Frøya.

Pengene går til støtte av idrett, kultur, grendalag og foreninger. Det er grunnen til at Skatt Midt-Norge mener at Salmar ikke kan trekke av overføringene på skatten. 

De mener at det ikke er god nok tilknytning mellom bidragene til Salmarfondet og Salmars virksomhet.- Pengene sikrer varig bosetting

Skattemyndighetene har nektet Salmar fradrag for til sammen 1,4 millioner kroner. Skattebesparelsen det er snakk om er på i underkant av 400.000 kroner. Saken handler om prinsipper:

- Salmarfondet er opprettet for at man skal kunne gi penger til formål som sikrer varig bosetting på Frøya. Det er utrolig viktig kriterium for Salmar som ønsker å utvikle virksomhet der vi er, sier konsernsjef Trond Williksen til Adresseavisen.

Det startet med at Skatt Midt-Norge endret Salmars ligning for årene 2010-2012. 

Salmar stevnet derfor skattemyndighetene for retten, og vant i Fosen tingrett. Deretter anket Skatt Midt-Norge dommen til Frostating lagmannsrett, der de fikk medhold i juni i år.

Nå har Salmar anket saken videre, og Høyesterett har bestemt at saken skal behandles i landets øverste domstol. 
Annonser
Annonser