°C
Annonser
Smart Fish Farm

Salmar klar for oppdrett på åpent hav

Salmar har sendt søknad til fiskeridirektoratet om å få lov til å starte oppdrett ute på åpent hav som de første i verden. Dette skal skje med utviklingsprosjektet "Smart fish farm".

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Fiskeridirektoratet bekrefter i dag at de har mottatt søknad fra SalMar Ocean AS om at de ønsker tillatelse til å begynne å produsere laks ute i Norskehavet.

Det er SalMars utviklingsprosjekt «Smart fish farm» selskapet nå ønsker å teste ut på havet.

I 2019 fikk SalMar-selskapet tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet

SalMar søker om at lokaliteten klareres for en biomasse på 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse, som er den biomassen anlegget er dimensjonert for å produsere.


På FrøyabankenI 2019 kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet områder som kan være egnet for havbruk til havs.

Den omsøkte lokaliteten er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord.

Området ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur.

Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav, skriver Fiskeridirektoratet.


Starter behandlingFiskeridirektoratet skal behandle søknaden ettersom lokaliteten er utenfor plan- og bygningslovens virkeområde.

Direktoratet vil også sende søknaden til aktuelle sektormyndigheter og særlig relevante høringsinstanser.

Annonser
Annonser