Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Sistien Grunneiere Møte

Sa klart og tydelig nei til Sistien

Grunneierne som møtte opp på informasjonsmøtet om Sistien var svært tydelige i sin sak: De ber rådmann og politikere om å ta et kraftig steg tilbake og finne en alternativ plan for Sistien.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Møtet rakk så vidt å komme i gang før temperaturen steg i kommunestyresalen tirsdag kveld. De ca. 40 grunneierne som vil bli berørt av den planlagte Sistien var invitert inn for å få informasjon om planene, og for å komme med sine innspill. Mange møtte opp, og var ikke vanskelig å få i prat.

Rådmann Svanhild Mosebakken ledet møtet og forsøkte å få fokus på informasjon og det å skape dialog mellom kommunen og grunneierne:

- Dette er ikke et møte der man skal diskutere om man er for eller mot Sistien. Vi har et enstemmig kommunestyrevedtak å forholde oss til, sa Mosebakken.

Det valgte grunneierne glatt å overse.- Vi vil ha alternativer til Sistien

For diskusjonen handlet om at grunneierne er imot Sistien. Kun én av grunneierne som var på plass under møtet sa at han var positiv til Sistien; alle andre ga uttrykk for at de synes at dette er en svært dårlig idé.

- Vi vil ikke komme med innspill på planen for Sistien fra punkt A til punkt B. Vi vil ha alternativer. Det er mange måter å få til det som er intensjonen bak Sistien, og vi mener at stien fra Siholmen til Rabben ikke er svaret, sa Hans Anton Grønskag.

- Hele prosessen burde reverseres og startes på nytt. Bare se hvilke konflikter som blir satt i gang på grunn av det her, sa Ola Grønskag, og viste til engasjementet i salen.

- Alle grunneierne, med unntak av én, er enige i at vi ikke vil ha Sistien i det hele tatt. Det er ikke rart. Dere ødelegger jo eiendommene våre. Vi begynner å bli vant til dette på Sistranda. Men vi er lei av at dere kjører på uten å tenke på konsekvensene det har for oss, sa Billy Fredagsvik. 

- Det er fritt frem for alle til å gjøre som de vil på Sistranda. Og alt blir ødelagt. Bare tenk dere selv; ville dere hatt en slik sti i hagene deres selv? Det er sånn det føles for oss. Vi vil ikke ha folk som kaster søppel og tisser opp etter veggene våre. Det er vel ikke så rart?, sa Eirin Greve. 
- Har dere sett på området?

Hans Anton Grønskag og Ola Grønskag fyrte løs med spørsmål om arkeologiske undersøkelser, jordvern og dyreliv. 

Samfunnsrådgiverne i Rambøll kunne ikke svare på så mange av de spørsmålene ettersom de ennå er svært tidlig i prosessen. 

- Har dere vært og sett på området? Og så er dette det dere kommer med? Synes dere selv at dette høres fornuftig ut?, spurte Elisabeth Grønskag.

- Dette er et grovt innhugg i min eiendom og ødelegger alle våre planer for eiendommen. Selvsagt skal allmennheten ha tilgang til fjæra, men hvorfor skal man på død og liv lage en sti som går rett gjennom eiendommen vår?, spurte Eirin Greve. 

- Dette er en dårlig gjennomtenkt plan. Det finnes så mange gode alternativer. Men her har man bare gått rett på et alternativ og sagt at sånn er det. Det er andre kommuner som har løst dette på en helt forbilledlig måte og unngått konflikter, sa Ola Grønskag. 

- Hvis man finner en bedre plan som ivaretar intensjonen til stien så er det selvsagt noe som politikerne må vurdere. Vi vil gjerne at dere sender inn forslag skriftlig til oss, sa rådmann Mosebakken.
Artikkelen fortsetter under bildet: 

Dsc 5102 Det var mange som møtte opp på informasjonsmøtet om Sistien og engasjementet var stort.- Lag noen veier ned mot sjøen

De fremmøtte fikk også informasjon om de rettslige rettighetene de har i en slik situasjon. De ble opplyst om at kommunen selvsagt ønsker å komme til enighet med grunneierne, og at det er opp til kommunen å dekke advokatkostnader dersom det blir nødvendig.

- Det kommer til å bli dyrt for kommunen det her. Er det realistisk å gjennomføre dette når man hører motstanden fra grunneierne?, spurte Hans Anton Grønskag.

- Mitt råd er å ta et stort steg tilbake. Man er ikke tjent med en så konfliktskapende sak på ei lita øy. Hvem er det som ønsker stien her?, spurte Ola Grønskag. 

Grunneierne var tydelige på at alle har rett til å være i fjæra allerede, og at de ikke er imot at folk benytter seg av den, men at de ikke ønsker en to meter bred vei gjennom eiendommene sine.

- Nå har 99 prosent av oss her sagt at vi er imot Sistien slik den går nå. Vi vil ikke ha noen vei gjennom hagene våre. Så da synes jeg det er merkelig om polikerne bare trumfer gjennom dette, og ikke tar hensyn til det, sa Johan Egil Grønskag.

- Lag heller noen veier ned mot sjøen, lag noen oppholdsplasser, lag et sted man kan tenne sankthansbål. Ikke lag ei grense nede ved sjøen som stenger igjen eiendommene våre, sa han. 

- Det er nå prosessen begynner

Otto Falkenberg fortalte grunneierne at dette var en idé som har ligget i planene til Frøya kommune i ti år, og at tanken er at det skal sikre allmennheten adgang til strandsonen. 

- Tanken er at stien skal vise frem kystkulturen, og man skal skape hyggelige oppholdsplasser underveis. Det vil også bli skilting av kultur, natur og historie og fin diskret belysning. Det skal være en attraksjon hele året og være et lavterskel aktivitetstilbud til alle, sa Falkenberg.

Både Falkeberg og rådmannen var tydelig på at prosjektet ikke er låst, og at dette første møtet nettopp var satt opp for at man skulle få forslag til endringer og justeringer.

- Vi valgte helt bevisst å starte med dette møtet med grunneierne for ikke å komme bakpå. Nå vet jeg at flere føler at de er involvert seint, men det er de ikke. Det er nå prosessen begynner, sa Mosebakken. 
Ikke for sent å snu

Selv om grunneierne var svært kritiske underveis så takket de til slutt for møtet, og var glad for at det høres ut som at Sistien-planene ennå er åpen for diskusjon.

Grunneierne samlet seg etter møtet for å diskutere videre og organisere hvordan de skal jobbe videre med saken. 

- Det er godt å se at vi er så mange som tenker likt og at kommentarene våre peker i samme retning. Nå håper vi at politikerne vil ta hensyn til det, sa Siri Harr Steinvik. 

- Jeg synes det har vært et informativt møte. Det er positivt at vi som grunneiere blir tatt med tidlig i prosessen. Jeg vet at det er vanskelig for politikere å snu i en sak, men jeg oppfordrer både politikere og rådmann til å se på alt med nye øyne. Det tror jeg alle er best tjent med, sa Billy Fredagsvik. 

- Planen nå er konfliktskapende og ødelegger tilliten som vi i Sistranda-grenda har til politikerne og administrasjonen. Mitt råd er å nullstille og se på alternativer, sa Ola Grønskag.
- Allemannsretten er viktig for meg

Den eneste grunneieren som uttalte at han var positiv til planene for Sistien var Brynjulf Midtsian:

- Jeg er heller ikke positiv til Sistien fra punkt A til punkt B, sånn som den er tegnet opp nå, men jeg er positiv til ideen, sa Midtsian.

- Allemannsretten er veldig viktig for meg. Jeg synes ikke det er rett at kun noen priviligerte skal ha retten på å bruke området der, sa han. 

- Men jeg er enig med de andre om at det er mange måter å få til dette på, sa Brynjulf. 


Annonser
Annonser