Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Te Tormod Eggan

Sår tvil ved direktørs habilitet

Miljøvernforbundet ber Olje- og energidepartementet om å kreve stopp i utbyggingen av Frøya vindkraftverk, mens klagen på MTA-planen behandles. De mener også at Trønderenergi-direktør Tormod Eggans (bildet) tidligere jobb i NVE skaper tvil om habiliteten.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Norges Miljøvernforbund har levert klage på MTA-planen for Frøya vindkraftverk. Det kommer frem i et brev sendt til Olje- og energidepartementet tirsdag.

Detaljplanene for Frøya vindkraftverk ble godkjent 28.mars 2019. Trønderenergi meldte om oppstart av arbeidet 1.april 2019. Det på tross av at MTA-planen har tre ukers klagefrist.

Miljøvernforbundet mener at Olje- og energidepartementet må gripe inn og stoppe utbyggingen mens klagen behandles. Årsaken er at de mener at utbygger kan gjøre omfattende naturinngrep som ikke senere kan reverseres.Sår tvil ved habiliteten

I klagen skriver de at konsesjonssaken for Frøya vindpark og Sørmarkfjellet vindpark bør får en ny behandling i et settedirektorat på grunn av habilitetsproblemer.

Miljøvernforbundet mener at det kan stilles spørsmålstegn til Trønderenergis energidirektør og hans habilitet i saken.

- Energidirektør Tormod Eggan var fra 1997 til 2012 seksjonssjef i konsesjonsavdelingen i NVE, og direkte involvert i saksbehandlingen av Sørmarkfjellet vindpark. I 2012 gikk han rett over i jobb som energidirektør i Trønderenergi der han fikk ansvaret for de samme konsesjoner han selv hadde vært saksbehandler og seksjonssjef for, skriver Miljøvernforbundet i brevet.

-Tormod Eggan har et langvarig arbeidsforhold i ledelsen i NVEs konsesjonsavdeling og det er derfor rimelig grunn til å stille spørsmål om NVE i konsesjonsbehandlingene av saker der Trønderenergi AS har vært på den andre siden av bordet som tiltakshaver har vært gjenstand for en upartisk og uhildet behandling?

- Forbundet mener at faren for uheldige bindinger burde fått mange varsellamper til å gå hos Vassdrags og energidirektøren og andre i ledelsen. Dette svekker folks tillit til systemet, skriver leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv, i brevet.


Reagerer på oppstart før klage

Miljøvernforbundet viser også til at Trønderenergi i 2012 gikk ut med en pressemelding om at Tord Lien skulle bli direktør for samfunn og informasjon hos Trønderenergi etter endt stortingsperiode i 2013.

- Like etter at han startet i jobben ble han olje- og energiminister. Han ble da vurdert inhabil i alle saker som angikk Trønderenergi i seks måneder. I 2016 godkjente Liens departement utvidelsen av anleggsområdet til Sørmarkfjellet vindkraftverk hvor Trønderenergi eide 50 prosent. I dag, som NHO sjef Trøndelag går Lien ut og roser denne investeringsbeslutningen opp i skyene, skriver forbundets leder Kurt Oddekalv.- 13 år siden Eggan var saksbehandler for vindkraftsaker

Trønderenergis kommunikasjonsdirektør svarer at Eggan ikke har jobbet i NVE siden oktober 2011:

- Eggan har ikke jobbet i NVE siden oktober 2011.I perioden 2006 til 2011 var Eggan seksjonsleder og ansvarlig for behandling av kraftledninger. I perioden 1997 til 2006 jobbet Eggan som saksbehandler innenfor både kraftledninger og vindkraft, forteller Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi.

- Det er med andre ord 13 år siden Eggan sist var saksbehandler for vindkraftsaker, og åtte år siden han avsluttet arbeidsforholdet til NVE, sier han.
Annonser
Annonser