Frøya nyheter

29.03.2020 °C m/s
Annonser
Politi Trønderenergi Demonstrasjon FOTO: Arkivfoto

-Rystende maktmisbruk fra politi og Trønderenergi

Sølvi Skarsvåg reagerer kraftig på at hederlige folk på vei til jobb, viktige gjøremål og avtaler ble hindret fordi politiet ville sikre at Trønderenergi skulle få gjort jobben sin i Nessadalen.

Annonser

Av Sølvi Skarsvåg:

RYSTENDE MAKTMISBRUK FRA POLITI OG TRØNDERENERGI I NESSADALEN.

På mandag 20. mai ca. klokken 09.45 kjørte vi (min mann og jeg) fra vår fritidseiendom på Hallaren med kurs for byen. På grunn av mulig veistenging ved Åstfjorden, var planen å være på Mjønes til klokken elleve, da det var annonsert gjennomslipp.


Ved Grubbaveien ble vi stanset av to politikonstabler som nektet oss å kjøre forbi Nessadalen på grunn av sprengningsarbeid. Vi påpekte at dette ikke var varslet, og politimannen innrømmet da at manglende varsling var planlagt for å sikre at ”TrønderEnergi skulle få gjøre jobben sin” (hans ord).

Vi fikk like etterpå kontakt med folk i Nessadalen som konstaterte at laksetrailere og annen nyttetrafikk fikk passere.

Sagt med andre ord: Potensielle aksjonister skulle hindres adkomst til Nessadalen. Det foregikk ingen sprengninger på dette tidspunktet!

Dette er senere bekreftet av operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i politiet.


Vi måtte da kjøre Nordskaget-Nesset, en omvei på ca. tre kvarter. Alle i personbiler ble sett på som potensielle aksjonister og nektet gjennomkjøring i flere timer, noe som resulterte i forsinkelser til jobb, viktige avtaler og møter.

Veien var stengt fra ca. klokken 9 til langt ut på ettermiddagen. Første salve ble avfyrt klokken 13.24 (info. fra folk som var på stedet). Stengingen ble ikke nevnt på veitrafikkmeldingene på NRK radio utover dagen. På Veitrafikksentralens informasjonsside ligger det et generelt varsel om at veien kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter.

I diverse medieoppslag i det siste, har vi hørt at Trønderenergi er opptatt av ”forutsigbarhet i sin lovlige virksomhet”. Har ikke andre som driver lovlige virksomheter krav på det samme?

At politiet hindrer hederlige folk på vei til jobb, viktige gjøremål og avtaler ”for å sikre at Trønderenergi skal få gjøre jobben sin” - det er maktmisbruk.

At politiet går til det skritt å nekte privatbiler gjennomkjøring når det faktisk ikke foregår noe sprengningsarbeid – det er et grovt maktovergrep.

Dette er stygt! Er ennå rystet over denne opplevelsen den 20.05.19, en dag i Frøyas historie som vil bli husket.


Annonser
Annonser