Frøya nyheter

29.03.2020 °C m/s
Annonser
Søppel Øyrekka 3

Rydder øyrekka helt fri for søppel

Skarvereir bygd av plast og dyr, fugl og fisk full av plastbiter. Det var situasjonen før ryddegjengen fra Mausund Feltstasjon startet jobben med å rydde øyrekka og Frøya fri for søppel. Til nå er det samlet inn over 100 kubikk.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserDe er 10 mann fra Mausund feltstasjon, og siden midten har de trålet både øyrekka og Frøya for å samle opp og fjerne søppel. 

Hver dag kommer de tilbake med båter fulle av søppel, plukket opp i skjærgården i Frøya. Og de måler ikke lenger i kilo, men i kubikk. 

Nå har de passert 100 kubikk med søppel, som ligger i store hauger på basen på Aursøya. 

Det hele startet med at Odd Arne Arnesen fant ut at han ville gjøre noe med det voksende søppelproblemet i havet og på kysten.

-Problemet var mye større enn jeg trodde, sier Arnesen i dag etter at de har jobbet i snart en måned med å rydde Frøyas skjærgård.Direktoratet ble medArnesen og Mausund feltstasjon tok kontakt med Miljødirektoratet og la fram forslaget om å rydde kysten på Frøya for søppel. 

Og samtidig gjøre forskning på hvor søppelet stammer fra, hva som skjer med det og hva slags søppel det er. 

I tillegg finne ut hvilke skader dette gjør. 

Direktoratet likte ideen så godt at de gikk inn med midler til prosjektet. Med fokus på sårbare områder som Frøya og øyrekka.

-Derfor startet vi da også i de store hekkeområdene i Froan, forteller Arnesen. 

Men her fikk til og med robuste øyværingeren overraskelse. 

På et skjær hvor skarven hekket, var samtlige 40 reir bygd stort sett av søppel. 

De så også måker stå og spise på isopor som de trodde var mat.


Bilder under:  Skarven i Froan bygger reir stort sett bare av søppel. Nå har Mausund feltstasjon startet en aksjon for å rydde bort søppel i hele øyrekka og på Frøya.


(Artikkelen fortsetter under bildene)
Mikroplast i dyr, fisk og fugler


De har samtidig også undersøkt både nise, storkobbe, oter, mink, breiflabb og kveite, for å finne at alle inneholdt store mengder mikroplast. 

Et problem som er stadig økende i havet, og som er skremmende.

-På de fleste stedene har det aldri vært ryddet, og vi ser at plasten som ble kastet på 50 og 60 tallet først nå er i ferd med å løses opp. 

-Så problemene vil dukke opp i tiden som kommer, sier Arnesen.Rydder over altDe har ryddet små og stor skjær, øyer og fjærer. Ikke bare i øyrekka men også på selve Frøya. 

Ryddegjengen beveger seg nå mot Gjæsingen og har også øyer som Voksværet, Homlingsværet og Lyngværet på planen. 

For før de satte i gang ble det meste kartlagt, og da snakker man ikke bare om fjæra. 

Søppelet ligger over alt. Noe av det er også i ferd med å gro ned i gress og lyng. 

Så når gresset nå legger seg til høsten, tar de nye runder til flere steder for å gå over og få med alt.


Bilder: Det er enorme mengder søppel i øyrekka. Til og med erfarne fiskere er overrasket over omfanget. Mange frivillige har også meldt seg for å være med på jobben.


(Artikkelen fortsetter under bildene)Gleder seg med jobben


-Selv om det er nedslående å finne så mye søppel, depper vi ikke, sier Odd Arne Arnesen. 

-Vi ser det positive med jobben vi gjør, og gleder oss over hver last med søppel vi får i land for registrering, sier han.

For alt søppelet registreres når det kommer på land, blant annet for å se hva som finnes og hvor søppelet stammer fra. 

Til nå viser resultatene at 70-80 prosent av det de finner kommer fra Storbritania. 

Men også andre land rundt havet bidrar. Fra Spania, Belgia og Nederland, til Sverige og ikke minst Danmark.Mye rart i sjøen


De finner alt mulig i sjøen. Veldig mye er plast. Kasser fra fiskeindustrien, garnrester, trålnøter og annet som er brukt i havet. 

Pluss mye mikroplast, eller bitte små plastartikler etter plast som nå løser seg opp etter mange år i naturen, og spres i havet.

-Vi har også funnet 300 liter spillolje i tanker, forteller Arnesen. 

-Og flere steder har sola tatt knekken på dunkene og oljen har lekket ut og lagt alt liv dødt rundt deg.

-Nå tar vi alt i land, og det havner hos Kystmiljø etter registrering. Noen foreslår å brenne søpplet, men det er det siste man bør gjøre. 

-Det skaper enda flere miljøproblemer, sier han.


Bilder: I dag er ti personer ansatt hos Feltstasjonen i det store søppelprosjektet, men målet er en snarlig dobling av styrken. For det er mer enn nok arbeid.

Og det finnes mye rart som er kastet i sjøen, som tv'n Hans Kristian Berge fant på et skjær.


(Artikkelen fortsetter under bildene)


Det er et kjempearbeid gruppa på 10 er i gang med. At også andre har kommet og ønsket å delta, varmer Arnesen. 

En klasse fra Byåsen videregående skole har blant annet vært med og samlet søppel.

Og om finansieringen går i boks, vil ytterligere 10 arbeidere settes i jobb med ryddingen. 

Og gjengen ønsker seg tilgang til en større båt for å få med de aller største tingene, som foreløpig blir liggende og vente.

-Mange fiskere har snakket om søppelet i mange år. 

-Nå skjer det noe, smiler Arnesen som mottar tilbakemeldinger om hvor flott det er å kunne gå i land på rene øyer.Alt skal bortVi gir oss ikke før bortimot alt er borte, sier Arnesen. 

-Vi prøver å finne alt, også det som ligger vanskelig tilgjengelig som i sprekker og kløfter. Over alt. Søppel som har ligget her i 60 år og råtnet.

-Vi tar med alt unntatt treverk, sier han.

-Vi har jo tatt prøver i fisk i flere år, og ser at mengden mikroplast øker, forteller Arnesen. 

-Forhåpentligvis blir det bedre om vi nå får bort alt. Øyene er jo aldri blitt renset for plast, og mange av områdene er vanskelig tilgjengelig. 

-Men dyr og fugler kommer seg dit, og det er de som får i seg søppelet. 

Vi har vært for dårlige til å rydde i mange år, sier han før han og gjengen legger kursen mot nok en øy for å hente mer søppel. 


Bilder: Uten engasjementet, viljen og støtten fra Miljødirektoratet ville dette enorme ryddeprosjektet aldri blitt en realitet. Når alt er ryddet og bokført vil man vite mye mer om flyteavfall i havet.


(Artikkelen fortsetter under bildene)
Klarer ikke alt


-Vi greier aldri å tømme alle øyer helt for søppel, sier Arnesen. 

-Da må vi gå over med lupe. Mye kan også ligge i jorda, grodd ned etter mange år. 

-Men vi går manngard over alle øyer og holmer for å få tak i alt vi kan finne.

Vi må nok gå over seinere også, og følge opp. Dette vil selvsagt avhenge av hvor mye midler vi får. 

Men vi ser at vi blir stadig flinkere i jobben, samler raskere og finner nye og bedre måter å løs jobben på. Så vi skal stå på så lenge vær og vind tillater det, sier Arnesen

Så ser du en orangekledd "hær" med søppelryddere komme i båtene sine, så vet du at det betyr at en ny fjære og holme nær deg blir kvitt mange tiår med søppel.  

Til glede for både mennesker, dyr, fugler og fisk. Og de tar gjerne i mot hjelp.


Annonser
Annonser