Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Hans Anton Grønskag Paller Vindkraft Demonstrasjon

-Rollefordelingen i Trønderenergi er en katastrofe

Hans Anton Grønskag i Nei til vindkraftverk på Frøya mener at rollefordelingen i Trønderenergi er en katastrofe og at styret må vurderes.

Annonser

Av Hans Anton Grønskag, Nei til vindkraftverk på Frøya:


"Rollefordelingen" i Trønderenergi er en katastrofe - styrleder/styret må vurderes.

Denne "rollefordelingen" har vi merket hele veien. Styreleder i Trønderenergi, Per Kristian Skjærvik, nekter å uttale seg.

Vi har flere ganger bedt om konkrete svar på spørsmål stilt direkte til eierne. De har nektet å svare. I stedet har de henvist til Gjersvold, Eggan og Eidem.

Et styre som så klart viser at de ikke har en selvstendig mening om hvordan folk i eierkommunene skal og bør behandles, har ingen legitimitet hos dem de representerer - folket i kommunene!


Ja, Trønderenergi har satt lokaldemokratiet ut av spill. Men det er også klart at de som har representert folket i disse kommunene har bidratt til dette.

Styret har ikke bidratt til styring for oss - men toet sine hender når de har blitt bedt om svar på spørsmål som bare styret kunne ha svart på.

Nå kaller de nettopp dette "rollefordeling".Annonser
Annonser