Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Nav Skilt Illustrasjon

Rekordlav arbeidsledighet i fylket

I november er 3 166 personer helt ledige i Sør-Trøndelag. Det gir en rekordlav ledighet på 1,8 prosent. På Frøya er 2,1 prosent arbeidsledige.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Pressemelding NAV:

Sør-Trøndelag opplever en rekordlav arebeidsledighet. Uavhengig av måned må vi 30 år tilbake for å finne like lav ledighet i fylket.

Fra november 2016 har 680 flere gått ut av ledighetskøen, det tilsvarer en ledighetsnedgang på 18 prosent. I november deltar 1 042 i et arbeidsrettet tiltak, det er 172 færre enn i fjor. Andelen i tiltak utgjør 0,6 prosent av arbeidsstyrken og gir sammen med ledighetsprosenten en bruttoledighet på 2,4 prosent.

Tilsvarende for landet er 3 prosent. Ledigheten går ned i alle fylker og størst er nedgangen i Rogaland. 


Nedgang i alle aldersgrupper

Hittil i år har ledigheten i Sør-Trøndelag falt hver måned sammenlignet med samme måned i fjor. Ledigheten synker i alle aldersgrupper og spesielt for de mellom 20-24 år.

– Fortsetter ledighetsnedgangen i samme tempo vil vi oppleve betydelig mangel på arbeidskraft innen flere yrker. Vi ser allerede at bedriftene sliter med å få tak i faglært arbeidskraft og personell i helsesektoren, sier Arve Winsnes konstituert fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Av de under 30 år er 2,3 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Sammenligner vi med høsten 2016 er ledigheten i denne aldersgruppen redusert med over 20 prosent.


Størst nedgang for industri og ingeniør- og ikt-fag

Innenfor industri samt ingeniør- og ikt-fag har ledigheten gått ned med over 30 prosent. Sammen med bygg og anlegg er disse yrkesgruppene også de som har størst tilgang av nye stillinger.

Av 1 900 utlyste stillinger i november er 720 av disse innen de tre yrkesgruppene. Det utgjør nesten 40 prosent. Hittil i år er det lyst ut om lag 19 000 stillinger. Ser vi året under ett er det helsesektoren samt bygg og anlegg som har størst etterspørsel etter folk.18 kommuner under to prosent

Av fylkets 25 kommuner har 18 en ledighet under to prosent. De resterende har ledighet på to-tallet. Høyest ligger Meldal med 2,3 prosent. Kun to kommuner har en økning i ledigheten denne måneden, og den er minimal.

Osen ligger også denne måneden lavest med en ledighet på 0,2 prosent. I tillegg til Osen har også Åfjord, Snillfjord, Rennebu og Tydal en ledighet som ligger under to prosent.

Størst nedgang i ledigheten har Agdenes og Åfjord med henholdsvis 59 og 58 prosent nedgang i ledigheten. I Trondheim er 2 046 uten arbeid, det er 354 færre enn i fjor og utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Frøya ligger på 2,1 prosent ledighet.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i fylket 2,0 prosent. 


Annonser
Annonser