Frøya nyheter

21.01.2018 °C m/s
Annonser

Pasientkort for hele verden

Det handler om en liten ide, men ambulansesjåfør Frank Jakobsens nye "oppfinnelse", pasientkortet som kan leses på alle språk, kan bli en internasjonal komersiell suksess for Frøyabedriften Scardi.

Av:
AnnonserAmbulansesjåfør Frank Jakobsen på Frøya har vært ute i mange dramatiske situasjoner og sett hvor viktig det er at de som skal hjelpe får riktige opplysninger fort. Dette resulterte i et hefte på mange språk som gjør det enklere for folk å fortelle ambulansefolk og leger hva som plager dem. Dette heftet blir nå tatt i bruk av stadig flere rednings og ambulansefolk. Men Jakobsen har fortsatt å gruble på hvordan han kan sikre pasientene enda bedre, og endte tilslutt opp med en ide som fort kan bli en internasjonal suksess. Det handler fortsatt om språk og helse.Pasientkort


Det handler om et pasientkort som hver enkelt person har med seg. På dette kortet ligger alle viktige helsedata om pasienten. Skulle det skje deg noe når du er i et annet land, vil de uansett kunne lese dine info på sitt språk, og på den måten kunne hjelpe deg både raskere og bedre, sier Jakobsen. Kortet kan også leses om hjelpemannskaper ikke er online. Jakobsen har i samarbeid med Marco Krys og Terje Svendsen startet aksjeselskapet Scardi AS i år. Selskapet fikk nettopp 125.000 kroner i støtte fra Frøya kommunes næringsfond. I dag fikk Jakobsen lov til å fortelle formannskapsmedlemmene om sin nye oppfinnelse.

Sånn blir kortet seende ut. Blir du syk i utlandet, kan alle leger lese dine heleopplysninger på kortet. Info på alle språk


Det starter med at du fyller ut et kort med all helseinformasjon, som du tar med til legen din, forteller Frank. Legen verifiserer det du har skrevet og legger det inn på ditt kort med fingeravtrykk. Dermed kan du dra hvor som helst, og være trygg på at det helsepersonalet du møter vet din helsesituasjon. Her kan det legges inn masse informasjon, også medisinering og andre ting. Vi er faktisk ferdig med softwaren til kortet, sier Jakobsen. Han tror kortet kan bli et kjempeprosjekt for det lille Frøyafirmaet. Trolig før et internasjonalt prosjekt enn nasjonalt, sier Jakobsen som allerede har vært i kontakt med Jordan og Palestina om pasientkortet.


Annonser
blog comments powered by Disqus
Annonser